Poniedziałek, 22 lipca | Imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii
13.05.2024 | Czytano: 257

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego

Msza św. w Katedrze Wawelskiej, złożenie wieńców i kwiatów na grobach fundatorów - Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły, a także uroczyste posiedzenie Senatu uczelni – tak Uniwersytet Jagielloński świętował 660 lat swojego istnienia.

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, marszałek Witold Kozłowski i radny województwa Kazimierz Barczyk. 

Trudno o lepszą okazję niż 660-lecie uniwersytetu. To jednak nie wiek, ani też nie historia i tradycja są największymi zasługami tej instytucji. Owszem, są one powodem do najwyższej dumy, jednak większą zasługą Uniwersytetu Jagiellońskiego jest to, że idea, jaka przyświecała powstaniu uczelni jest wciąż żywa i wytrwale realizowana - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Król Kazimierz Wielki, fundator uczelni, wyraził tę ideę słowami: „Niechże to będzie nauk przemożnych perła, aby wydawać męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone: niechaj otworzy się orzeźwiające źródło nauk, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami poić się pragnący".

Na przestrzeni wieków obecność Uniwersytetu Jagiellońskiego sprawiła, że Kraków, a także cały nasz region był kolebką uczonych, nowatorskich idei i postępu. Wiedza zawsze była siłą napędową gospodarki. W historii przewagę zyskiwały te miasta i regiony, które rozwijały się przede wszystkim w oparciu o swój kapitał intelektualny - dodał marszałek Witold Kozłowski.

Przypomnijmy, że dokładnie 660 lat temu - 12 maja 1364 roku - po wieloletnich staraniach o zgodę papieża Urbana V, król Kazimierz Wielki wydał akt fundacyjny krakowskiego Studium Generale. Wówczas składało się ono z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Czwarty wydział, teologiczny, powstał w 1400 roku, po odnowieniu uczelni przez Władysława Jagiełłę, zgodnie z testamentem pozostawionym przez królową Jadwigę.

 
Źródło Biuro Prasowe UMWM/ AKC

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl