Poniedziałek, 22 lipca | Imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii
09.05.2024 | Czytano: 366

Wydział Nauk o Komunikacji – nowy, siódmy wydział na UPJPII

To wielkie święto dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - władze UPJPII oficjalnie ogłosiły powołanie nowego wydziału Uczelni.

fot. Grzegorz Finowski / UPJPII
fot. Grzegorz Finowski / UPJPII
Wydział Nauk o Komunikacji został erygowany dekretem Dykasterii ds. Kultury i Edukacji Stolicy Apostolskiej w dniu 27 kwietnia 2024 roku w 10. rocznicę kanonizacji papieża Jana Pawła II. ‘

Decyzję watykańskiej dykasterii podpisał jej prefekt kard. José Tolentino Calaça de Mendonça oraz sekretarz prał. Giovanni Cesare Pagazzi.

Dekret wręczył dziś przed południem rektorowi uczelni ks. prof. Robertowi Tyrale abp prof. Marek Jędraszewski, Wielki Kanclerz UPJPII. 

Chwilę później, w sali senackiej, w obecności m.in. dziekanów wydziałów, odczytano treść dekretu, ogłaszając tym samym rozpoczęcie funkcjonowania nowo powstałego wydziału. 

Do powstania Wydziału Nauk o Komunikacji przyczynił się abp prof. Marek Jędraszewski, a pomysłodawcą jego utworzenia był śp. ks. prof. Michał Drożdż, inicjator, współtwórca i wieloletni dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej, a następnie dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII. 

15 lat temu Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej Stolicy Apostolskiej 11 stycznia 2009 r. erygowała Wydział Nauk Społecznych, z którego obecnie wyłonił się nowy – Wydział Nauk o Komunikacji. 

Na nowo powołanym Wydziale prowadzone będą badania z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, a także kierunki kształcenia:
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym,
  • digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie (studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym),
  • komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations (studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Pracownicy naukowi nowego wydziału zostali wydzieleni z dotychczasowego Wydziału Nauk Społecznych, z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UPJPII. Są to medioznawcy, dziennikarze – praktycy, badacze mediów i komunikacji społecznej. 

Jest to najliczniejszy wydział Uniwersytetu Papieskiego liczący około 800 studentów, o studiowanie na którym podczas rekrutacji ubiega się wielokrotnie większa liczba absolwentów szkół średnich niż pozwalają na to limity przyjęć, konieczne do zapewnienia jak najlepszych warunków kształcenia. Wydział dysponuje specjalistycznym Akademickim Centrum Medialnym z nowoczesnymi studiami i laboratoriami dla celów naukowo-badawczych i dydaktycznych.

W ostatniej ewaluacji Wydział Nauk Społecznych otrzymał kategorię B+ i prowadzi studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej z dyscypliny nauki o komunikacji i mediach. 

Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II jest to ewidentny rozwój, A fakt, że powołanie nowego wydziału nastąpiło w dniu związanym z naszym patronem, wskazuje na Jego stałą obecność pomiędzy nami. Jest to także spełnienie misji którą uniwersytet od 1397 roku wypełnia dla Ojczyzny i Kościoła, wierny swojemu zawołaniu „Idźcie i nauczajcie”. Jestem przekonany, że to jest także wejście w ewangeliczny dialog ze współczesnym światem na wzór naszego patrona, który otwierał się każdego człowieka. Papież Franciszek z okazji 625. rocznicy Wydziału Teologicznego przypominał nam: wierni wielowiekowej tradycji, odczytujcie znaki czasu, podejmujcie z odwagą nowe wyzwania, aby skutecznie nieść je współczesnemu człowiekowi i światu. (…) Niech wasz Uniwersytet będzie miejscem formacji nowych pokoleń chrześcijan (…). Niech będzie wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku dla każdego człowieka – a to myślę, wzorem dotychczasowego kształcenia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII, będzie wspaniale realizowane i rozwijane – mówi rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Robert Tyrała. 

 
Źródło mat. prasowe

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl