Środa, 22 maja | Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
16.04.2024 | Czytano: 192

Zakład Aktywności Zawodowej w Nowym Targu

W Nowym Targu powstały nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami - to wszystko dzięki umowie zawartej między Województwem Małopolskim, a firmą Od_Nowa Non Profit sp. z o.o. Zakład rozpoczął działalność gospodarczą, wytwórczą, usługową i obsługowo-rehabilitacyjną od marca - po przyznaniu przez Wojewodę Małopolskiego statusu zakładu aktywności zawodowej.

fot. Biuro Prasowe UMWM/ŁP
Zakład Aktywności Zawodowej w Nowym Targu jest czternastym zakładem w naszym województwie, zarazem jest to pierwsze takie miejsce w Powiecie Nowotarskim. To potwierdza politykę zrównoważonego terytorialnie rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy na każdej płaszczyźnie. Zarząd Województwa Małopolskiego, od lat aktywnie wspiera rodziny i osoby z niepełnosprawnościami. Do tej pory, dzięki zaangażowaniu Województwa Małopolskiego ponad 600 osób znalazło pracę w zakładach aktywności zawodowej utworzonych na terenie Małopolski - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Na początku swojej działalności zakład będzie świadczyć usługi:
  • hotelarskie,
  • gastronomiczne i cateringowe,
  • organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań artystycznych,
  • gospodarcze, w tym ogrodnicze, usługi sprzątania,
  • artystyczne,
  • biurowo-księgowe,
  • rehabilitacyjne i rekreacyjne
  • obsługowo–rehabilitacyjne.

Docelowo zatrudnienie w zakładzie znajdzie 35 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i w stopniu umiarkowanym, u których orzeczono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Osoby z niepełnosprawnościami zatrudnione w pierwszym zakładzie aktywności zawodowej w Powiecie Nowotarskim nie tylko znalazły pracę, ale również zostały objęte dostosowanym do ich potrzeb programem rehabilitacji zawodowej i społecznej. Tak wielowątkowe działania, pozwolą nie tylko na naukę zawodu i pracę, ale również na zatrudnienia na wolnym rynku, dając szansę na samodzielne, aktywne życie zawodowe i społeczne.

Województwo Małopolskie na działanie zakładu w Nowym Targu przekazało blisko 1,3 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które znajdują się w dyspozycji Województwa Małopolskiego oraz prawie 120 tys. zł ze środków budżetu województwa.

 
Źródło Biuro Prasowe UMWM/ŁP

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl