Czwartek, 18 kwietnia | Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława
27.03.2024 | Czytano: 303

Małopolanin Roku 2023 i Człowiek Roku 2023

W auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się coroczna gala, podczas której wręczono tytuły Małopolanina Roku 2023 i Człowieka Roku 2023.

W wydarzeniu udział wzięli senator Jerzy Fedorowicz, poseł Marek Sowa, I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

Wyróżnienia przyznawane są corocznie przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. 

- Dzisiejsza uroczystość zachęca, by zwrócić szczególną uwagę na postawy uhonorowanych. Zaangażowani społecznie, oddani zawodowej pasji, niestroniący od dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi. Jestem przekonana, że ta wspólna cecha łącząca wyróżnionych tytułem Małopolanin Roku 2023 i Człowiek Roku 2023, była, jest i będzie inspiracją dla kolejnych osób – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.  

To niezwykle ważne, że w ten symboliczny sposób doceniana jest praca tych, którzy w sposób realny wpływają na otaczającą ich rzeczywistość. Wyznaczają przy tym kierunki rozwoju i aktywności, które pobudzają lokalną społeczność do działań i zmieniają najbliższe otoczenie – dodaje II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek. 

Małopolanin Roku 2023
Tytuł Małopolanina Roku jest wyrazem uznania dla tych, którzy działają na rzecz rozwoju i promowania regionalnej wspólnoty. Małopolaninem Roku 2023 zostali Krzysztof Witkowski oraz Sobiesław Zasada. 

W uzasadnieniu podkreślono wybitne zasługi wyróżnionych w rozwoju i budowaniu prestiżu małopolskiej i polskiej gospodarki na rynku globalnym oraz ich działalność społeczną i filantropijną. 

Krzysztof Witkowski stoi na czele firmy BRUK-BET z Niecieczy – rodzinnego przedsiębiorstwa z wyłącznie polskim kapitałem i produkcją całej oferty prowadzoną w Polsce. Jest współzałożycielem i sponsorem Klubu Sportowego Bruk-Bet Termalica Nieciecza, autorem i twórcą wielu nowatorskich produktów i procesów produkcji, a także mecenasem nauki, kultury i sportu. Angażuje się również w przedsięwzięcia charytatywne.

Sobiesław Zasada to znany polski kierowca rajdowy, przedsiębiorca i ekonomista. Założyciel i prezes jednej z największych grup kapitałowych w Polsce – Grupy Zasada. Zwycięzca licznych rajdów, zdobywca pięciu złotych medali za wybitne osiągnięcia sportowe, pionier polskiego automobilizmu na świecie, publicysta i autor popularnych książek, wreszcie – mecenas nauki, kultury i sportu. 

Człowiek Roku 2023
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, jako największa w Polsce organizacja samorządu terytorialnego, corocznie przyznaje także tytuły Człowieka Roku. Te powędrowały do prof. Adama Strzembosza oraz Andrzeja Poczobuta. 

Prof. Adama Strzembosza wyróżniono za wkład w budowanie państwa prawa i tworzenie podstaw ustrojowych demokratycznej Polski. Przyznany tytuł jest także wyrazem uznania i podziękowania za całokształt pracy. Urodzony w 1930 r. polski prawnik, sędzia i profesor nauk prawnych związany był jako nauczyciel akademicki głównie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W latach 1989-1990 pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości. Był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i z urzędu przewodniczącym Trybunału Stanu (1990-1998), a także przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa (1994-1998). Od 1980 r. członek prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ „Solidarność”. Zaangażowany w prace Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „S”, przewodniczący podzespołu ds. prawa i sądów podczas obrad Okrągłego Stołu. Odznaczony Orderem Orła Białego.  

Andrzej Poczobut to polsko-białoruski dziennikarz, publicysta i bloger, działacz Związku Polaków na Białorusi, zaangażowany w działalność na rzecz praw człowieka. Wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany przez białoruskie KGB. Skazany w lutym 2023 r. w procesie politycznym na karę 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, a następnie w sierpniu ubiegłego roku ukarany półrocznym pobytem w karcerze. 
Przyznany tytuł Człowieka Roku 2023 jest wyrazem solidarności i najwyższego uznania dla heroicznej postawy, walki z dyktaturą o godność, wolność i demokrację na Białorusi.

Wśród wyróżnionych tytułem Małopolanin Roku na przestrzeni lat znaleźli się między innymi: prof. Andrzej Zoll, Wisława Szymborska, Zbigniew Brzeziński, Andrzej Wajda, Czesław Miłosz, Stanisław Lem, Krzysztof Penderecki, Robert Korzeniowski, Sławomir Mrożek, Adam Bujak, Adam Małysz, Anna Dymna, Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch. 

Tytuł Człowieka Roku otrzymali w ubiegłych latach m.in.: Olga Tokarczuk, Robert Lewandowski, Zofia Romaszewska, Jan Olszewski, Ewa Kopacz, Hanna Suchocka, Janina Ochojska, Leszek Balcerowicz, Bronisław Komorowski, Ryszard Kaczorowski, Donald Tusk, Władysław Bartoszewski.
Źródło Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl