Piątek, 21 czerwca | Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa
21.03.2024 | Czytano: 180

Najwyższe wyróżnienie dla edukacji w Powiecie Nowotarskim

W 13. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji” po dokonaniu analizy i oceny zgłoszenia powiatu nowotarskiego przez Komisję Certyfikacyjną przyznano naszemu powiatowi już po raz kolejny tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji 2024r”.

Najwyższe wyróżnienie dla edukacji w Powiecie Nowotarskim
Ideą Programu jest nagradzanie i promowanie JST, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskiem edukacyjnym.

Komisja Certyfikacyjna uznała, że powiat nowotarski posiada cechy i atrybuty świadczące o realizowaniu nowoczesnej, innowacyjnej i progresywnej polityki oświatowej oraz wdraża rozwiązania organizacyjne i merytoryczne w zakresie zarządzania oświatą. 

Ponadto powiatowi nowotarskiemu przyznano Certyfikat „Lider wśród liderów”, który potwierdza, że realizowany przez JST innowacyjny i progresywny model polityki oświatowej ma charakter strategiczny, cechuje się wieloletnią trwałością i jest traktowany przez władze powiatu w sposób priorytetowy.

Na uroczystej Gali, podsumowującej tegoroczną edycję programu, która odbyła się w Pałacu Młodzieży w Katowicach, powiat nowotarski otrzymał również Wyróżnienie Nadzwyczajne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i statuetkę „Jakość – Progres- Innowacyjność” 

Wyróżnienie to otrzymują samorządy, które w ocenie Zarządu Fundacji osiągnęły największy i najbardziej zauważalny dla społeczności lokalnej progres w dziedzinie nowoczesnego zarządzania od ostatniej certyfikacji w Programie.

Obecny na Gali Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdrój dr Marek Świder, odebrał Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości dla kierowanej przez siebie szkoły. 

Zarząd Powiatu Nowotarskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w sprawy edukacji na terenie powiatu: radnym, dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom, rodzicom, pracownikom szkół, dzięki którym wyniki edukacji w szkołach i placówkach oraz prowadzona nowoczesna, projakościowa polityka oświatowa są zauważane i doceniane przez zewnętrznych ekspertów.

Oceny merytorycznej w Programie dokonuje Komisja Certyfikacyjna z udziałem naukowców i praktyków zarządzania oświatą, zatrudnionych na czołowych polskich uczelniach, w tym m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Śląskim. 

W gronie Liderów Edukacji 2024 r. wraz z powiatem nowotarskim znalazły się m.in. takie JST jak: Katowice, Gdynia, Lublin, Zielonki, Dzielnica Warszawa Wola, Wieliczka, Pilawa, Płońsk, czy powiat nowosądecki.
Źródło mat. prasowe

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl