Sobota, 20 lipca | Imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza
23.02.2024 | Czytano: 307

"Zielone światło" dla budowy węzła drogowego w Wieliczce

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wydał dziś zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. zrid) dla budowy węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej nr 94. Powstanie on na ul. Krakowskiej i pozwoli na bezkolizyjny wyjazd z miasta do Krakowa.

Podczas briefingu prasowego wojewoda Krzysztof Jan Klęczar podpisał decyzję i przekazał ją na ręce dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Tomasza Pałasińskiego oraz burmistrza miasta i gminy Wieliczka Artura Kozioła. W wydarzeniu uczestniczyła także I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger. Obecni byli dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Edyta Lisak wraz ze swoim zastępcą Przemysławem Trzepałką oraz pracownikami, którzy prowadzili postępowanie administracyjne. 

Do Krakowa Krakowską

W ramach inwestycji droga krajowa nr 94 zostanie poprowadzona estakadą, a pod nią powstanie rondo. Z niego będzie można wjechać na drogę w kierunku Krakowa i Tarnowa. Przewidziano zjazd dla kierowców jadących od strony Tarnowa. Wjazd z Krakowa będzie prowadził, podobnie jak dziś, ul. Krakowską do ronda Wieliczan.

Dzięki budowie nowego układu drogowego zostanie zlikwidowana sygnalizacja świetlna. Nowe rozwiązanie udrożni ruch na drodze krajowej 94 i wjazd do Wieliczki oraz szczególnie problematyczny w godzinach szczytu wyjazd z miasta w kierunku Krakowa. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w latach 2020-2021 Generalnego Pomiaru Ruchu codziennie ul. Krakowską przejeżdża prawie 22 tysiące pojazdów.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi krajowej  nr 94 poprzez budowę węzła drogowego typu WB długości ok. 542 m. 

- Jest ono częścią trasy alternatywnej dla autostrady A4, która obsługuje ruch tranzytowy na kierunku Kraków – Tanów. Stanowi inwestycję celu publicznego, gdyż pozwoli na przeprowadzenie bezkolizyjnie ruchu tranzytowego. Poprawi warunki komunikacyjne zarówno na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji, jak również polepszy skomunikowanie tego obszaru z pozostałymi – podkreśla wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

- Ruch tranzytowy poprzez wprowadzenie bezkolizyjnego przejazdu spowoduje polepszenie połączenia komunikacyjnego mieszkańców Wieliczki z Krakowem, skrócenie czasu przejazdu dla ruchu lokalnego i tranzytowego pojazdów poruszających się na relacjach Kraków – Tarnów, Kraków – Wieliczka. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców – dodaje wicewojewoda Elżbieta Achinger

- Ul. Krakowska to jedno z głównych połączeń Wieliczki i Krakowa. Każdej doby przejeżdża tędy ok. 22 tysięcy aut. W ciągu 5 lat ruch wzrósł o prawie ¼. Dzięki budowie węzła wyjazd z Wieliczki w kierunku stolicy Małopolski będzie o wiele łatwiejszy i bezpieczniejszy. Ruch na drodze krajowej nr 94 poprowadzimy estakadą, pod którą powstanie rondo pozwalające na bezkolizyjny wyjazd z Wieliczki – mówi dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Tomasz Pałasiński.

- Dzisiejszy dzień to strategiczna chwila dla Wieliczki. Rozpoczynamy inwestycję drogową, która usprawni wyjazd z naszego miasta oraz ruch na wszystkich kierunkach. Można powiedzieć, że przebudujemy bramę naszego historycznego i turystycznego miasta, z dwoma obiektami wpisanymi na listę UNESCO. W Wieliczce i miejscowościach wokół niej rocznie przebywa blisko tysiąc mieszkańców, dlatego też budowa estakady przy wyjeździe na drogę krajową jest dziś niezbędna dla dalszego rozwoju. Gmina Wieliczka przygotowała projekt na realizację tego zadania i uzyskała wszystkie niezbędne uzgodnienia. Całkowita wartość prac projektowych to blisko 3 mln złotych. Teraz przed nami realizacja tak oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji – zaznacza burmistrz miasta i gminy Wieliczka Artur Kozioł.

„Zrid”

Inwestycją objętych jest ok. 100 działek, a stron postępowania było ok. 40. Z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

- Dziękuję kierownictwu i pracownikom Wydziału Infrastruktury, którzy byli zaangażowani w wydanie tej decyzji. To postępowania wymagające skrupulatności i wiedzy branżowej, bezpośrednio przekładające się na choćby komunikacje w regionie – dodaje wojewoda Krzysztof Jan Klęczar

Współpraca samorządu z GDDKiA

W 2019 roku zawarte zostały porozumienia dotyczące wspólnego przygotowania nowego węzła drogowego pomiędzy GDDKiA, miastem i gminą Wieliczka oraz z powiatem wielickim. 

Gmina jest odpowiedzialna za przygotowanie tej inwestycji – opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wykup gruntów. Powiat zobowiązał się do sfinansowania części kosztów budowy.

Za budowę odpowiada krakowski oddział GDDKiA, który również finansuje większość kosztów.
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl