Sobota, 20 lipca | Imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza
19.02.2024 | Czytano: 584

Jest zezwolenie na budowę kolejnego odcinka obwodnicy

​To istotna inwestycja dla całej Małopolski. Wraz z oddaną do użytku blisko dwa lata temu obwodnicą Podłęża zapewni ulgę przemieszczającym się tą trasą mieszkańcom i usprawni komunikację z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną.

Jest zezwolenie na budowę kolejnego odcinka obwodnicy
Wojewoda Małopolski wydał „zrid”, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka obwodnicy Niepołomic.

Pełna nazwa inwestycji to „Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 – Budowa obwodnicy Niepołomic”.

Inwestycja stanowi jeden z etapów budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 964 klasy G, projektowanego połączenia drogowego między drogą krajową nr 75 a Niepołomicką Strefą Inwestycyjną. Zadanie zakłada budowę średniego ronda trójwlotowego na połączeniu DK75 z DW964 oraz budowę małego ronda czterowlotowego na połączeniu DW964 z drogami gminnymi 560434K i 560432K. Ponadto zaplanowano budowę ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, chodników i ekranów akustycznych. Inwestycja przewiduje także przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz budowę, przebudowę i rozbiórkę sieci uzbrojenia terenu. Inwestorem jest Zarząd Województwa Małopolskiego. 

- Obwodnica Niepołomic przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w centrum miasta, do którego nie będą już praktycznie wjeżdżać ciężkie pojazdy. Zmodernizowana infrastruktura drogowa poprawi bezpieczeństwo i przyczyni się do upłynnienia ruchu w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Z uwagi na interes społeczny i gospodarczy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – może bezzwłocznie wejść na budowę i rozpocząć prace – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

 
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl