Poniedziałek, 22 lipca | Imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii
02.02.2024 | Czytano: 624

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w Małopolsce (zdjęcia)

Dokument potwierdzający tożsamość, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i dodatkowych uprawnień, wreszcie – dokumentacja medyczna. Ten zestaw to obowiązkowe wyposażenie każdego podlegającego stawiennictwu na kwalifikacji wojskowej, która wczoraj ruszyła w całej Polsce.

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w Małopolsce (zdjęcia)
Szczegóły kwalifikacji wojskowej przybliżyli podczas dzisiejszej konferencji prasowej wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz szef Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Paweł Wójcik. Obecni byli także szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu ppłk Grzegorz Grzywna, starosta myślenicki Józef Tomal, pełnomocnik wojewody ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski i zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Michał Jamka. Konferencja odbyła się w Myślenicach, przy Powiatowej Komisji Lekarskiej.  

Rozpoczynamy kwalifikację wojskową 

– 1 lutego 2024 roku na terenie Polski rusza kwalifikacja wojskowa. Jako Wojewoda Małopolski powołałem na terenie województwa wojewódzką komisję lekarską oraz 24 powiatowe komisje lekarskie, w tym trzy działające na terenie miasta Krakowa. Do prac w powiatowych komisjach lekarskich powołanych zostało 82 lekarzy, 82 psychologów, 63 sekretarzy, 62 pracowników średniego personelu do spraw zdrowia. Te siły i środki mają na celu właściwą organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Małopolsce w tym roku – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Kwalifikacja wojskowa to nie mobilizacja!

– Kwalifikacja wojskowa to nie mobilizacja Sił Zbrojnych RP. Kwalifikacja to również nie pobór do Wojska Polskiego. Zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny oraz zgodnie z decyzją Prezydenta RP o zawieszeniu obowiązkowej służby wojskowej, obecnie wszystkie rodzaje służby wojskowej są formami ochotniczymi. Pomimo tego przypominam, że stawiennictwo na kwalifikację wojskową jest obowiązkowe. Uczniowie szkół średnich, na podstawie wezwania na kwalifikację są usprawiedliwieni z nieobecności w tym dniu na zajęciach dydaktycznych - dodaje płk Paweł Wójcik.

Kogo dotyczy kwalifikacja wojskowa 

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z 12 stycznia 2024 roku, w Małopolsce kwalifikacja wojskowa potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. 

– Rocznikiem podstawowym jest 2005. Z tego rocznika zostanie wezwanych ponad 17 tys. mężczyzn. Dodatkowo wezwanych zostanie ponad 3,3 tys. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Ponadto wezwanie dotyczy także osób, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

– Przed właściwą komisją lekarską powinny stawić się także kobiety urodzone w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, a nie stawały jeszcze do kwalifikacji, oraz te, które pobierają naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, a w bieżącym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w zawodach: medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy. Wezwanych zostanie 1625 kobiet – dodaje wojewoda Krzysztof Jan Klęczar

Ocenie poddane zostaną także osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły chęć przejścia kwalifikacji wojskowej, a także ci, którzy do tej pory nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej, w bieżącym roku kończą 60. lat życia, nie posiadają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji.

– W sumie w Małopolsce kwalifikacją wojskową może zostać objętych ponad 22 tys. kobiet i mężczyzn – dodaje wojewoda Klęczar

W Myślenicach

– W Myślenicach kwalifikacja rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 12 marca. Wszystko po to, aby nie trzeba było niepotrzebnie długo czekać na przyjęcie. Zależy nam, aby proces przebiegał sprawnie i w dobrej atmosferze. W przypadku Powiatowej Komisji Lekarskiej w Myślenicach kwalifikacji podlega 807 osób, w tym 744 osoby z rocznika podstawowego. W komisji pracuje 2 lekarzy, 2 psychologów, 3 sekretarzy i 2 osoby średniego personelu do spraw zdrowia – dodaje ppłk Grzegorz Grzywna.

– Prawie 800 osób przejdzie kwalifikację wojskową w tym roku w powiecie myślenickim, w tym prawie 70 pań. Będą one testowane w zawodach, które mogą być przydatne dla służby wojskowej, m.in. jako pielęgniarki czy psychologowie. Kwalifikacja wojskowa generuje stres dla młodego człowieka, stąd m.in. badanie psychologiczne. Ale w powiecie myślenickim ten stres jest chyba mniejszy albo najmniejszy w Małopolsce, bowiem od wielu lat odsetek osób, które nie zgłaszają się w pierwszym terminie, jest minimalny. To świadczy o tym, że profesjonalna obsługa lekarska, psychologów i wszystkich zaangażowanych w kwalifikację osób powoduje, że młodzi ludzie dobrze podchodzą do swojego obowiązku – mówi  starosta myślenicki Józef Tomal. 

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego, 1 lutego prace rozpoczynają Powiatowe Komisje Lekarskie dla powiatów: myślenickiego, nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza, nowotarskiego, tarnowskiego, a także miasta Krakowa (dwie Komisje).

Dzisiejsza obecność wojewody dr. Krzysztofa Jana Klęczara w powiecie myślenickim świadczy o tym, że kładzie on nacisk na kontakt Urzędu Wojewódzkiego z samorządami. Wojewoda wywodzi się z samorządu, więc rozumie, jak on funkcjonuje. Dzisiejsza obecność to tak naprawdę sprawdzian, jak realizowane są zadania zlecone przez Wojewodę czy Skarb Państwa poszczególnym samorządom. W tym przypadku sprawdzamy samorząd powiatu myślenickiego i zadanie, jakim jest kwalifikacja wojskowa. Tych zadań jest wiele, ale powiat myślenicki realizuje je wzorcowo. Pan Wojewoda mógł tego dzisiaj doglądnąć, a Pan Starosta mógł się tym pochwalić, zwłaszcza że starosta Tomal już od wielu lat jest w czołówce starostów, jeśli chodzi o kwalifikację wojskową – mówi pełnomocnik wojewody ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski.

7 kroków kwalifikacji

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które doręczane są co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji, oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Sam przebieg kwalifikacji wojskowej można sprowadzić do 7 kroków:

  • Sprawdzenie tożsamości.
  • Wprowadzenie danych osobowych do ewidencji wojskowej.
  • Badanie psychologiczne i lekarskie, otrzymanie kategorii zdolności do służby wojskowej.
  • Wstępne przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej.
  • Przekazanie informacji o możliwości wstąpienia do wojska.
  • Nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy.
  • Wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do niej.

Wojsko jako droga rozwoju zawodowego

Przed wejściem do budynku, w którym działa Powiatowa Komisja Lekarska w Myślenicach, zaparkowały dzisiaj niecodzienne pojazdy. Mowa o samochodach AERO HMV. W punktach przeprowadzających kwalifikację w całej Małopolsce zobaczyć można bowiem podstawowy sprzęt i wyposażenie wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej. Dostępne są także materiały informacyjne dotyczące zawodu żołnierza. O tajnikach wyzwań, możliwej ścieżce kariery i swoich osobistych doświadczeniach opowiadają obecni na miejscu żołnierze.

– Służba w szeregach Wojska Polskiego może stanowić formę rozwoju osobistego. Zakres możliwości jest bardzo duży. Kwalifikacja wojskowa to dobry czas, by przy okazji poznać żołnierski warsztat. Jestem przekonany, że jeśli nie teraz, to być może wraz z upływem czasu, dla wielu te właśnie doświadczenia zadecydują o wstąpieniu do wojska. Jednocześnie, jak zwracał niedawno uwagę Premier Władysław Kosiniak-Kamysz – celem Ministerstwa Obrony Narodowej, jest nie tylko zwiększanie liczebności wojska, ale też poszerzanie jego zdolności operacyjnych. „Nie tylko wartości liczbowe są ważne, ale zdolności operacyjne” – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

– Pragnę podziękować Panu Wojewodzie Małopolskiemu Krzysztofowi Janowi Klęczarowi za sprawne zaplanowanie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa małopolskiego oraz złożyć podziękowania na ręce Pana Starosty Myślenickiego Józefa Tomala dla wszystkich starostów z Małopolski za właściwe zabezpieczenie funkcjonowanie PKLek. Mam tu na myśli siedziby oraz zatrudnioną liczbę personelu – podsumowuje szef Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Paweł Wójcik.
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl