Czwartek, 23 maja | Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
28.12.2023 | Czytano: 221

75 milionów złotych na inwestycje. Budżet powiatowy przyjęty bez większych sprzeciwów

Prawie wszyscy radni i wszystkie ugrupowania poparły budżet powiatu nowotarskiego na 2024 rok. Kluby Wspólnie dla Powiatu oraz Prawo i Sprawiedliwość są zgodne, że będzie rozwojowy.

Powiat planuje w przyszłym roku dochody w wysokości 324 788 mln zł, natomiast wydatki w kwocie 337, 79 mln zł. 75, 13 mln zł z tej kwoty ma pójść na inwestycje. 

- Budżet na 2024 r. jest kolejnym budżetem  proinwestycyjnym (23,06 % budżetu jest przeznaczone na inwestycje), dającym podstawę dalszego rozwoju powiatu nowotarskiego – przekonywali radni koalicji większościowej. - Jednocześnie jest budżetem oszczędnym, nastawionym na wykonanie zadań priorytetowych. Wszystkie podległe powiatowi jednostki  oraz ustawowe zadania powiatu mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na ich płynną realizację. Dochody bieżące wzrosły, a także wydatki bieżące wzrosły. Musimy pamiętać, że najniższe wynagrodzenie w 2023 roku wynosiło 3 600 zł, a w przyszłym roku będzie to kwota 4 242 zł i od lipca 4 300 zł, czyli wydatki bieżące w budżecie musiały wzrosnąć. Zarząd też zaproponował podwyżki płac na 2024 r. związane z najniższym wynagrodzeniem i stopniem inflacji.  Potrzeba odnieść się, ze w budżecie mamy środki przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy w kwocie 12 mln zł po dochodach i wydatkach przekazanych z budżetu państwa na miesiące styczeń – luty. 

Budżet na 2024 rok zawiera zadania inwestycyjne na łączną kwotę 75, 13 mln zł. Zadania drogowe  obejmują 62,75 mln tej kwoty,  w oświacie zaplanowano 1 mln zł. 6 mln zł zostanie przeznaczone na dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Kultury na Placu Słowackiego, a 2,25 mln zł pochłoną inwestycje dotyczące placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Wśród zadań inwestycji drogowych  wymienić należy takie jak: 

- Rozbudowa drogi powiatowej w Ratułowie – 1,32 mln zł
- Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin” obejmujący drogę przez Przęłęcz  Knurowską. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 na łączną kwotę 15 100 000 zł.  W roku 2024 wydatki zaplanowano na kwotę 9,74 mln zł. 
- Rozbudowa drogi powiatowej Raba Wyżna – Podwilk w m. Podsarnie”. Wartość zadania w roku 2024 wynosi 5,7 mln zł. 
- Rozbudowa drogi powiatowej Lipnica Mała – 2,68 mln zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej Stare Bystre – 3,71 mln zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej w Rabie Wyżnej – 2,12 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej Spytkowice – 3,16 mln zł 
- Rozbudowa drogi powiatowej Szaflary – 5,13 mln zł 
- Rozbudowa drogi powiatowej Ciche – 3,96 mln zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej Lipnica Wielka – 5,9 mln zł

– Budżet skupia się na inwestycjach społecznych i edukacyjnych. Wiemy jak ważne są szkoły, opieka społeczna,  jednostki kultury oraz inwestycje w infrastrukturę, a przedstawiony projekt budżetu zapewnia bezpieczne  funkcjonowanie powiatu. Realizacja budżetu przyczyni się do rozwoju naszego powiatu  i pozytywnie wpłynie na jakoś życia mieszkańców. Prezentowany  budżet na 2024 rok zapewnia bezpieczne i stabilne funkcjonowanie powiatu oraz realizację inwestycji, na które pozyskaliśmy zewnętrzne wsparcie – mówił w trakcie sesji budżetowej Bogusław Waksmundzki, wicestarosta powiatu. - Dopięcie budżetu nie było łatwym zadaniem, bowiem nadal utrzymuje się dość wysoki poziom inflacji, wchodzi podwyżka minimalnego wynagrodzenia, a do tego obniżony jest udział samorządów we wpływach z podatków od osób fizycznych. Ogromnie cieszy nas natomiast  dofinansowanie, jakie pozyskaliśmy z Polskiego Ładu, choć wiąże się ono z koniecznością zabezpieczenia wkładów własnych, ale dzięki temu będziemy mogli zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców naszego powiatu inwestycji.

- Oczywiście mamy świadomość, że nie będziemy w stanie zaspokoić wszystkich próśb mieszkańców, ale środki przewidziane w budżecie pozwolą na realizację zarówno dużych inwestycji, jak i tych mniejszych najbliższych codziennym sprawom, np. remonty chodników i dróg. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby są wciąż większe niż możliwości finansowe, stąd nasze ciągłe starania o wsparcie. 

- My, Szanowni Państwo (powiem tu słowami piosenki Myslowitz) „nie jesteśmy sprzedawcami marzeń”, my działamy tak, aby w momencie kiedy kończy się kadencja zostawić budżet powiatu nowotarskiego w bardzo dobrym stanie. I taki budżet Szanowni Państwo zostawiamy. Ja pragnę przypomnieć, że w tej kadencji w ramach wydatków inwestycyjnych (a to jeszcze nie jest koniec) zrealizowaliśmy inwestycje za prawie 210 mln zł. To jest ta jedna kolumna ale zwróćcie uwagę państwo z drugiej strony, że w tym czasie po raz kolejny  w historii  naszego powiatu nie zaciągnęliśmy kredytu, nie zaciągnęliśmy żadnej pożyczki. W tym czasie wykupywaliśmy obligacje i zmniejszyliśmy zadłużenie powiatu o 19  mln zł. – mówił wicestarosta zaznaczając, że budżet powiatu 2024 r. nie jest to budżet marzeń, ale jest ambitny i daje impuls do rozwoju powiatu. nasze wydatki, zwiększać wzajemne korzyści i dążenie do sukcesu. Zaangażowanie wszystkich z nas jest niezwykle istotne, abyśmy mogli skutecznie realizować założone cele. Obiecuję w imieniu zarządu, że będziemy dalej pracować ciężko, dbając o odpowiednie alokowanie środków finansowych i monitorując ich wykorzystanie zgodnie z planem budżetu.

W głosowaniu 23 radnych poparło budżet, 1 radny był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. 

r/

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl