Niedziela, 19 maja | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
02.12.2023 | Czytano: 288

Przysięga wojskowa małopolskich "terytorialsów” (zdjęcia)

„Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić, za sprawę ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić” - przysięgała dziś na nowotarskim Rynku setka nowych „terytorialsów”.

fot. Maciej Gębacz
Nowy Targ był kolejnym miejscem przysięgi żołnierek i żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Leopolda Okulickiego, w której służy ich obecnie ok. 2 tysięcy. Na Rynku składały ją 24 panie i 76 panów. Wcześniej takie uroczystości - co przypominał w swoim wystąpieniu wicewojewoda Mateusz Małodziński - odbywały się w Krakowie, Proszowicach, Miechowie i Trzebini

- Jesteście blisko lokalnej społeczności zawsze, gdy jest taka potrzeba - podczas katastrof, kataklizmów, wypadków. Zawsze można na was liczyć - mówił Małodziński, dziękując i życząc sukcesów zarówno w wojsku, jak i na gruncie zawodowym i osobistym. - Na co dzień wykonujecie różne zawody, ale łączy was wiara w te same wartości: wola, by żyć w bezpiecznym kraju i wspierać lokalną społeczność. Miejsce dzisiejszej przysięgi - Podhale - to region silnie powiązany z tradycjami Armii Krajowej, dziedziczonymi przez 11. Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. Historyczną Armię Krajową i współczesne Wojska Obrony Terytorialnej dzieli czas, ale i wiele łączy: misja, struktura i terytorialność w działaniu. Niech to dziedzictwo będzie dla was źródłem siły i napełnia was przekonaniem, że należycie do szczególnej formacji. 

Godzinna uroczystość - pod dowództwem podpułkownika Tomasza Modrzeckiego, szefa sztabu brygady - była okazją do przyznania licznych odznaczeń państwowych i resortowych - wśród nich znalazł się m.in. Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju dla dowódcy małopolskich „terytorialsów”, pułkownika Marcina Siudzińskiego, a także Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, nadany przez prezydenta dr. hab. Grzegorzowi Kowalskiemu „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”. Grzegorz Kowalski jest adiunktem w Zakładzie Historii Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który połączył pracę naukowo-dydaktyczną z terytorialną służbą wojskową. 

Były też wyróżnienia dla żołnierzy, którzy podczas 16-dniowego szkolenia podstawowego - obejmującego szkolenie strzeleckie, ćwiczenia z taktyki, musztry i zasady przetrwania w terenie - uzyskali najlepsze wyniki. W ich gronie znalazł się 21-letni sportowiec z Nowego Targu, Daniel Rabiasz, znany z sukcesów w kick-boxingu. 

Odczytano list gratulacyjny szefa MON, Mariusza Błaszczaka, a błogosławieństwa nowym żołnierzom udzielili kapelani trzech obrządków - katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego. 

Po przysiędze, w imieniu nowych żołnierzy, szeregowy Jacek Groński gwarą dziękował dowódcom i instruktorom za przygotowanie do służby wojskowej, a weteranów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zapewniał o przekazywaniu wartości i tradycji następnym pokoleniom. 

W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli m.in. senator Jan Hamerski i poseł Andrzej Gut-Mostowy, przedstawiciele instytucji oraz służb mundurowych z całej Małopolski oraz rodziny żołnierzy, nie zabrakło oczywiście władz miasta i powiatu, które były współorganizatorami wydarzenia. Wicestarosta nowotarski Bogusław Waksmundzki w imieniu starosty Krzysztofa Fabera oraz burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha odebrali od małopolskich terytorialsów szklane statuetki w barwach województwa małopolskiego z logo jednostki i charakteryzującą WOT sentencją: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. 

Uroczystości zakończyła defilada, po niej była prezentacja sprzętu i uzbrojenia oraz żołnierski poczęstunek, czyli - obowiązkowo - wojskowa grochówka. O muzyczną oprawę dbała orkiestra wojskowa z Krakowa. 

p/
Źródło zdjęcia Maciej Gębacz

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl