Środa, 22 maja | Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
05.11.2023 | Czytano: 391

Kampus Jana Pawła II

Wczoraj Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przeżywał uroczystość murowania kamienia węgielnego pod budowę Kampusu Jana Pawła II.

Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest to bardzo ważny, historyczny dzień. Spełniają się bowiem, coraz bardziej, nasze marzenia o nowym i własnym miejscu – mówił na początku uroczystości rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Robert Tyrałagdzie nie tylko będą prowadzone badania naukowe, gdzie nasi studenci doświadczać będą dobrej edukacji, ale także, gdzie będzie miejsce formacji i wychowania nowego pokolenia. Bowiem przyszłość, jak mówił nasz Patron, zaczyna się już dziś.
 

W auli Biblioteki Głównej UPJPII na os. Ruczaj, gdzie odbywała się pierwsza część uroczystości rektor UPJPII powitał kard. Stanisława Dziwisza, nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Antonia Guido Filipazziego, którego, co podkreślił, była to pierwsza wizyta w środowisku akademickim po objęciu stanowiska w Polsce, co tym większą sprawiło radość wspólnocie akademickiej UPJPII, powitał metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego, biskupów, ministrów, prezydenta miasta Krakowa, senatorów, posłów, przedstawicieli władz, korpus dyplomatyczny, konsulów, zebranych rektorów i prorektorów – w tym także poprzednich rektorów UPJPII, profesorów, wykonawców i inwestorów kampusu oraz zaangażowanych w projekt, a także społeczność akademicką.

Ks. prof. Robert Tyrała przywołał w swoim wystąpieniu fakty z historii budowy Kampusu Jana Pawła II, począwszy od listopada 1999 r., kiedy to bp Tadeusz Pieronek, ówczesny rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie podpisał umowę z biurem projektowym Ingarden & Evy w sprawie budowy biblioteki uczelnianej. Rok później 20 listopada 2000 roku kard. Franciszek Macharski, Wielki Kanclerz PAT, poświęcił plac budowy i jako pierwszy wbił łopatę w ziemię. Projekt budowy biblioteki został zwieńczony w 2010 r., ale na dokończenie całej inwestycji, zrealizowanie projektu wraz z planowanym budynkiem dydaktycznym nie było wówczas środków. 
 

Bardzo ważne były odwiedziny oraz pobłogosławienie powstającego budynku biblioteki w dniu 17 sierpnia 2002 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II, a jego słowa „tu wam błogosławię na tym nowym miejscu”, stały się przesłaniem dla obecnych władz Uniwersytetu Papieskiego do zadbania o własne miejsce w Krakowie – mówił dalej rektor. 

Nową kartę tej budowy udało się otworzyć już za kadencji obecnych władz uczelni w czerwcu 2020 r. podjętymi na nowo rozmowami z biurem projektowym Ingarden & Evy i pobłogosławieniem placu pod budowę budynku dydaktycznego 8 czerwca 2022 r. przez abpa Marka Jędraszewskiego. Chwilę później podpisana została umowa z Akademią Górniczo-Hutniczą, która zakładała współpracę krakowskich inżynierów przy budowie obiektu. 2 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa z głównym wykonawcą NDI z Sopotu, a już 5 kwietnia ruszyły prace budowlane. 

Rektor gorąco dziękował wszystkim, dzięki którym to wielkie marzenie posiadania swojego budynku przez UPJPII może przekuwać się obecnie w rzeczywistość. Dziękował władzom, wykonawcom i darczyńcom. 
 

Sekretarz stanu w kancelarii RP Piotr Ćwik przeczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym Prezydent wyraził radość, że krakowska teologia i inne nauki humanistyczne zyskają nowoczesne zaplecze do pracy, życzył by studia i badania w kampusie były naukowa ucztą i niezapomnianym czasem. Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Izabela Antos przekazała słowa życzeń od Premiera Mateusza Morawieckiego, w których zaakcentował, że nauczanie papieża Jana Pawła II wymaga pogłębionych i wielokierunkowych badań naukowych, a kamień węgielny, jakim jest cegła z drzwi bazyliki św. Piotra stanowi symboliczne połączenie z rzymskim dziedzictwem.  

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki zwrócił uwagę jak ważne jest to, że Wydział Teologiczny UPJPII, którego korzenie sięgają 626-letniej historii jego powołania w Akademii Krakowskiej, może obecnie dokonywać nostryfikacji doktoratów, po tylu latach starań i oczekiwań. Wskazał też jak w cień usuwana jest teraz pamięć o tak nieodległych czasach, w których pokolenie, do którego on sam należy, kształciło się i pamięta, że władze komunistyczne wypchnęły Kościół poza przestrzeń publiczną, głosiły, że chrześcijaństwo to światopogląd nienaukowy…i że to właśnie Kościół był miejscem, gdzie można było wówczas wygłaszać wykłady poza ideologią marksistowską, był arką wolności głoszenia słowa, co nasiliło się zwłaszcza, gdy Karol Wojtyła został papieżem, bo w tamtych czasach do głoszenia Bożego Słowa trzeba było mieć odwagę. A teraz dożyliśmy czasów, gdy mówi się o odjaniepawlaniu. (…) – mówił dalej minister – Uczelnie katolickie były wspierane (w ostatnich latach), jak właśnie UPJPII, Uniwersytet Ignatianum, KUL. Dlaczego? Jeśli nawet historia potoczy się w innym kierunku, to ta poszerzona przestrzeń Uniwersytetu Jana Pawła II będzie przestrzenią swobody, wolności od dyktatury poprawności politycznych. Reprezentując MEiN nie czyniliśmy nic nadzwyczajnego, staraliśmy się spłacić ten dług, dotychczas niespłacony przez władze – zakończył minister Bernacki.  
 

Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI z Sopotu, czyli głównego wykonawcy, podzieliła się radością z możliwości realizacji tak ciekawego projektu.

Następnie głos zabrał abp Marek Jędraszewski, Wielki Kanclerz UPJPII, który w swoim wystąpieniu wspomniał rozmowę z premierem, dotyczącą kryzysu, dotykającego szkolnictwo wyższe w Polsce, ale i na świecie. W jej trakcie zapadła decyzja Prezesa Rady Ministrów, by wspomóc działalność Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Metropolita zauważył, że nad bramą budynku rektoratu UPJPII przy ul. Kanoniczej widnieje łaciński napis, który można przetłumaczyć, iż nie ma niczego lepszego w człowieku niż dobry, zdrowy umysł. Arcybiskup nawiązał do słów św. Jana Pawła II, wypowiedzianych w kolegiacie św. Anny 26 lat temu – papież dał wtedy bardzo jasny wykład czym jest uczelnia i jakie jest jej powołanie, które sprowadza się do służby prawdzie. Człowiek nie tworzy prawdy, ale ona sama się przed nim odsłania, gdy jej szuka wytrwale. Poznanie prawdy rodzi jedyną w swym rodzaju duchową radość (gaudium veritatis) – mówił wówczas papież. (…) Poszukiwanie prawdy powinno otwierać na przestrzeń transcendencji. Poszukiwanie prawdy, jak mówił papież, nigdy się nie kończy, zawsze odsyła człowieka do tego co jest przedmiotem badań. 

Metropolita przywołał preambułę encykliki o współdziałaniu rozumu i wiary Fides et ratio, gdzie papież zauważa, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, a to jest pierwsze zadanie uniwersytetu – dążenie do prawdy – mówił arcybiskup. Wśród najważniejszych zadań uniwersytetu wskazał też za Janem Pawłem II posługę myślenia dla dobra społeczeństwa, dla dobra ogólnoludzkiego, która jest niczym innym jak służbą prawdzie w wymiarze społecznym. Arcybiskup wskazał na wyższość etyki nad techniką i powtórzył za papieżem Polakiem: Nie wystarcza troska o logiczną poprawność procesu myślenia. Dzięki wrażliwości moralnej zachowana zostaje bardzo istotna dla nauki więź pomiędzy prawdą a dobrem. Tych dwóch prawd nie można bowiem od siebie oddzielać. Zwrócił uwagę, że uniwersytety powinny formować ludzi, którzy będą mieli w sobie autentyczną mądrość. 
 

Arcybiskup przypomniał, że zbliża się (6 XI) rocznica Sonderaktion Krakau, gdy krakowscy profesorowie zostali wywiezieni do Sachsenhausen, czego Karol Wojtyła był świadkiem, stąd wskazywał na jeszcze jedno zadanie, jakie stoi przed uczelniami – ofiarność. Alma Mater jawi się jako kochająca matka, ale też cierpiąca i składająca ofiary. 

Na koniec wystąpienia arcybiskup mówiąc w jak ważnym wydarzeniu przychodzi uniwersytetowi i zaproszonym gościom uczestniczyć, na ręce rektora UPJPII złożył słowa swoistego testamentu, który przekazał nam św. Jan Paweł II. Budynki są ważne, kampus dla właściwej działalności uczelni – niezbędny. Ale uczelnia żyć będzie i będzie prawdziwą Alma Mater, gdy będzie uczciwie i do końca dążyła do prawdy. Gdy będzie miejscem posługi myślenia w wymiarze społecznym, gdy będzie budowała cywilizację miłości i ukazywała prawdziwą wizję człowieka, przenikniętą gotowością, by miłować – cierpiąc i cierpiąc – kochać – zakończył abp. Marek Jędraszewski.

Rektor UPJPII odczytał treść aktu erekcyjnego, na którym złożone zostały podpisy. Kanclerz UPJPII o. Fidelis Maciołek umieścił dokument w metalowej tubie, po czym wybrzmiał hymn „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu uniwersyteckiego chóru „Psalmodia” pod dyr. prof. Włodzimierza Siedlika. 
 

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na plac budowy, gdzie po błogosławieństwie przez abpa Marka Jędraszewskiego kamień węgielny wraz z aktem erekcyjnym zostały wmurowane w ścianę wznoszonego budynku Kampusu Jana Pawła II. Kamień węgielny jest darem kardynała Stanisława Dziwisza – to pamiątkowa cegła, która została umieszczona w Drzwiach Świętych bazyliki św. Piotra w Watykanie pod koniec Nadzwyczajnego Roku Odkupienia (1983-1984), a następnie wydobyta z okazji otwarcia dokonanego przez Ojca Świętego Jana Pawła II na początku Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Wydarzenie wmurowania kamienia węgielnego miało miejsce, co podkreślił ks. prof. Robert Tyrała, w dniu wspomnienia św. Karola, patrona chrztu św. Jana Pawła II. „Św. Jan Paweł II prowadzi nas za rękę, a my tylko spłacamy dług względem niego, pamiętając jego przesłanie – nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi!” – powiedział rektor UPJPII. 
Źródło mat. prasowy

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl