Niedziela, 19 maja | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
09.08.2023 | Czytano: 136

Prawie 10 mln zł na aktywizację bezrobotnych

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski odebrał dziś z rąk wicemarszałka województwa małopolskiego Józefa Gawrona umowę na dofinansowanie aktywizacji zawodowej ponad 540 bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

To realizacja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. Będzie on realizowany do 30 czerwca 2024 r., a jego wartość to ponad 9,8 mln zł. Aktywizacją zostaną objęte m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50.
roku życia, osoby młode w wieku od 18 do 29 lat oraz osoby niepełnosprawne. Będą one mogły skorzystać z usług doradcy zawodowego lub pośrednika pracy, a także szkoleń i staży. Projekt umożliwia także subsydiowane zatrudnienie, uzyskanie bonu na zasiedlenie lub jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl