Czwartek, 13 czerwca | Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
22.06.2023 | Czytano: 126

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego, którą prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec. Radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium. Podczas posiedzenia, ślubowanie złożył również nowy radny – Marek Kiełbasa, który objął mandat po zmarłym radnym Ryszardzie Poradowskim.

Ś.P. Ryszard Poradowski był też wiceprzewodniczącym Rady PN - dlatego dzisiaj odbyły się także wybory na tę funkcję. Nowym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego został Andrzej Gancarz.

Podczas swojego wystąpienia, starosta poinformował radnych o zakończonych i trwających inwestycjach drogowych. Mówił też o tym, że niebawem rozpocznie się rozbudowa internatu w Zespole Szkół w Marcinkowicach, gdzie powstanie dodatkowych 20 miejsc noclegowych. Wyremontowana zostanie także pozostała część budynku. Koszt inwestycji to 1 747 177 zł, a czas realizacji - wakacje tego roku. Starosta wspomniał też o promesie w wysokości 126 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na stabilizację i zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowę drogi powiatowej Ropa - Wawrzka - Florynka. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

Po sprawozdaniu, starosta przedstawił Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok. Po jego wysłuchaniu, Antoni Poręba - przewodniczący Klubu PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego zarekomendował głosowanie za udzieleniem Zarządowi wotum zaufania dziękując za wykonaną pracę.

- Ilość zrealizowanych inwestycji jest naprawdę imponująca – mówi Antoni Poręba. – Mam wielki szacunek dla starosty Marka Kwiatkowskiego i całego Zarządu, że tak prężnie działają na rzecz rozwoju Powiatu. Dziękuję również wszystkim pracownikom i dyrektorom wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek powiatowych.

W podobnym tonie wypowiedział się Andrzej Gancarz - przewodniczący Klubu Radnych „Wspólna Małopolska - Wspólna Sądecczyzna” rekomendując udzielenie Zarządowi wotum zaufania. Tak też się stało. Radni jednogłośnie udzielili Zarządowi wotum zaufania.

Po wysłuchaniu sprawozdań finansowych, zapoznaniu się z uchwałą RIO dotyczącą wykonania budżetu za 2022 r. (przedstawił ją Michał Nowak - przewodniczący Komisji Rewizyjnej RPN) oraz stanowisk poszczególnych komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium.

- Dziękuję za wotum zaufania i udzielone nam absolutorium – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Wraz z radnymi podejmujemy wspólnie wiele działań wpływających na rozwój Sądecczyzny. Dziękuję za zgodną współpracę!Starosta Marek Kwiatkowski wraz z przewodniczący Rady Romanem Potońcem podziękowali również skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzacie Bochenek za jej pracę i czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem środków oraz sekretarz Powiatu Justynie Tokarczyk za przygotowanie Raportu.Podczas dzisiejszej sesji, radni podjęli m.in. uchwały dotyczące: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju za rok 2022 oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu za rok 2022.


Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl