Niedziela, 19 maja | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
07.06.2023 | Czytano: 136

Dziewięciu Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej (zdjęcia)

Kolejne dziewięć osób dołączyło dzisiaj do zacnego grona Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, dekorowali zasłużonych medalami.

- Gratuluję wszystkim odznaczonym – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Jestem dumny, że w naszym regionie jest tak duże grono wspaniałych osób. Wasze zaangażowanie w sprawy społeczne i kulturalne oraz promocję Ziemi Sądeckiej jest nie do przecenienia. Dzięki temu, nasz region jest postrzegany jako przyjazne, zielone i pełne atrakcji miejsce w Polsce, gdzie spotyka się dobrych ludzi. Gratuluję i życzę radości z tego, co robicie!

- To wielki zaszczyt móc prowadzić uroczystą sesję Rady Powiatu Nowosądeckiego, na której wręczamy Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej". Tym właśnie odznaczeniem Rada Powiatu Nowosądeckiego honoruje tych, którzy - nie licząc na zaszczyty - działają społecznie na rzecz rozwoju i rozsławiania Sądecczyzny – mówił przewodniczący Rady Roman Potoniec. - Odznaka Honorowa jest wyrazem wdzięczności za czas i siły poświęcone codziennej pracy dla dobra regionu, pracy na rzecz i z myślą o mieszkańcach Ziemi Sądeckiej. Często są to działania niezauważalne przez lata, prowadzone z dala od mediów, orderów i wyróżnień. Przez to tym bardziej cenne, bo będące efektem potrzeby serca i umiłowania Małej Ojczyzny, jaką jest dla nas Sądecczyzna. Jesteście bohaterami dnia codziennego, wzorem dla każdego sądeczanina, a zwłaszcza dla ludzi młodych, którym dajecie przykład i rozwijacie w nich pasje. Dzięki takim ludziom jak Wy, Sądecczyzna będzie regionem korzystającym z dóbr współczesności, a jednocześnie tętniącym przywiązaniem do historii oraz tradycji ojców. Dziękuję za Wasz trud i pracę. Jestem przekonany, że dzisiejsza uroczystość nie będzie dla Was ukoronowaniem i podsumowaniem dotychczasowej działalności, ale impulsem do dalszego działania.

Medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” otrzymali: Celina Cempa - zajmuje się promocją historii i kultury gminy Łabowa i regionu, Andrzej Citak – muzyk, pedagog, założyciel i dyrygent Młodzieżowego Chóru „Scherzo” I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, Marcin Janusz - siatkarz, jeden z najlepszych polskich rozgrywających, Tomasz Jarosz - wokalista i instrumentalista mieszkający w Kamionce Wielkiej, generał brygady Straży Granicznej Stanisław Laciuga - komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Stanisław Leśnik - przewodnik górski beskidzki klasy I, przewodnik terenowy, pilot wycieczek oraz przewodnik tatrzański, ks. Eugeniusz Szymczak - rezydent parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy-Zdroju – działa charytatywnie i niesie pomoc drugiemu człowiekowi, dr hab. Barbara Widłak - specjalistka w dziedzinie heraldyki, druh Kazimierz Witkowski - członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach – społecznik i aktywny działacz OSP.

Spotkanie odbyło się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, a wzięli w nim udział burmistrzowie i wójtowie z Sądecczyzny, radni powiatowi i gminni oraz przyjaciele wyróżnionych osób. Uroczystość uświetnił występ kapeli Sercówka oraz członków Chóru Scherzo.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl