Czwartek, 25 lipca | Imieniny: Krzysztofa, Walentyny, Jakuba
24.04.2023 | Czytano: 267

Nowe pojazdy dla GOPR

W liczącej ponad 70 lat historii Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie było jak dotąd takiego wydarzenia. Każda z siedmiu Grup Regionalnych – tj. Bieszczadzka, Krynicka, Podhalańska, Beskidzka, Jurajska, Sudecka i Karkonoska – otrzymała nową, specjalistyczną karetkę.

Nowe pojazdy dla GOPR
W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści: posłanki Anna Paluch i Barbara Bartuś, senator Jan Hamerski oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Pojazdy przekazane Grupom Regionalnym GOPR zostały przygotowane w Polsce. Ich specjalna modyfikacja odpowiada wymaganiom ratownictwa górskiego. Inżynierowie podczas procesu konstruowania pojazdów wsłuchali się w głosy tych, którzy będą z nich korzystać. Warunki, w jakich pracują ratownicy GOPR, często są ekstremalne. Dlatego sprzęt, którym dysponują, musi być niezawodny. Nowe karetki przysłużą się do zapewnienia Małopolanom bezpieczeństwa. Wychodząc w góry, zawsze pamiętajmy, że to właśnie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Do małopolskich gór przybywa coraz więcej turystów. Przed nami okres wzmożonej pracy służb. Dbajmy o siebie nawzajem i zawsze stosujmy się do zasad bezpieczeństwa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Karetki dla GOPR to samochody marki Toyota Hilux wyposażone w nosze typu Spencer, czyli dokładnie te, które są wykorzystywane w karetkach pogotowia ratunkowego, a także defibrylatory, kardiomonitory oraz wszelkiego rodzaju sprzęt medyczny. Karetki zaopatrzone są także w specjalistyczne akcesoria wspinaczkowe m.in. karabinki. Wszystko to aby nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

– To największy w historii istnienia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jednorazowy zakup dla tej służby. Dziękuję Parlamentarnemu Zespołowi ds. Ratownictwa Górskiego za wsparcie w pozyskaniu środków na nowe karetki dla GOPR-u – mówi wojewoda Kmita.

GOPR na zakup karetek i pozostałego sprzętu otrzymał łącznie 9,7 mln zł. Środki w całości pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Całkowity koszt zakupu siedmiu specjalistycznych samochodów wyniósł 2,8 mln zł. Pozostałe środki zostały wykorzystane na zakup 7 pojazdów typu Quad, 7 skuterów śnieżnych wyposażonych w przyczepki z noszami, a także 2 jednośladowych, gąsienicowych pojazdów do ratownictwa. Zamówienie dopełnił zakup sprzętu osobistego, alpinistycznego oraz nadajników GPS.

Niemal 9 na 10 ratowników GOPR to ochotnicy
Nadzór nad ratownictwem górskim sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. GOPR jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa górskiego, wydanej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w górach ponoszą również organy jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo górskie, dyrekcja parków narodowych i krajobrazowych położonych na obszarze gór, a także osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki.

– Ratownictwo górskie oparte jest głównie na ochotnikach. W GOPR-ze służbę ratowniczą pełni ok. 1500 ratowników ochotników i ok. 133 ratowników zawodowych. W 2022 roku ratownicy GOPR wyruszali na interwencje ponad 2,5 tys. razy i udzielili pomocy prawie 2,7 tys. osobom. W większości były to wypadki w tzw. terenie górskim otwartym, ale również akcje poszukiwawcze i akcje ratunkowe w jaskiniach. Jak wynika ze statystyk GOPR, liczba akcji ratowniczych na terenach górskich systematycznie wzrasta. Dla porównania, w 2021 r. było ich 2,4 tys. a w 2020 roku – 1,8 tys. Za tymi liczbami kryją się ludzkie dramaty. Każda akcja to wyścig z czasem. Dziękuję wszystkim ratownikom za Waszą pracę. Życzę, by Opatrzność Boża zawsze nad Wami czuwała – mówi wojewoda Kmita.

Obszar, jaki zabezpiecza GOPR, to pasma gór polskich od Gór Izerskich poprzez Jurę Krakowsko-Częstochowską do Bieszczad, o łącznej powierzchni ponad 20 tys. km. To ponad 7 tys. km szlaków turystycznych i ponad 200 wyciągów narciarskich.

Do zadań statutowych GOPR należy niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska górskiego.

Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl