Niedziela, 19 maja | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
28.03.2023 | Czytano: 234

Protest pielęgniarek i położnych

Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie informuje, że 30 marca 2023 r. o godz. 11.00 pod Nową Siedzibą Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego odbędzie się protest pielęgniarek i położnych.

Protest organizowany jest w formie pikiety oraz późniejszego spotkania w auli szpitala; szczegółowy harmonogram zamieszczamy poniżej.

Powodem protestu jest fakt niezrealizowania przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 830 z późn. zm.) wobec grupy zawodowej pielęgniarek i położnych legitymujących się tytułem zawodowym magistra oraz magistra ze specjalizacją i wypłacanie począwszy od 1 lipca 2022 r. zaniżonego wynagrodzenia zasadniczego.

Pielęgniarki/położne z tytułem magistra zakwalifikowane zostały do grupy 6. zamiast 5. (wynagrodzenie zasadnicze niższe o 453 zł brutto) i pielęgniarki/położne z tytułem magistra i specjalizacją zakwalifikowane do grupy 5. zamiast 2. (wynagrodzenie zasadnicze mniejsze o 1529 zł brutto).

W największym i najnowocześniejszym szpitalu w Europie Środkowej uzyskane wykształcenie nie ma przełożenia na wynagrodzenie w odniesieniu do grupy pielęgniarek i położnych. Z uwagi na fakt, że żaden dialog w przedmiotowym zakresie z pracodawcą nie jest możliwy, a wszelkie pokojowe działania w przedmiotowej sprawie poniosły fiasko, pielęgniarkom i położnym nie pozostało nic innego jak publiczne wyrażanie swojego niezadowolenia. Organizowana pikieta jest pierwszym tego przejawem. Pikieta została zarejestrowana w Urzędzie Miasta Kraków

Godz. 11.00 – 11.30 Spotykanie przy ul. Jakubowskiego 2 (chodnik wzdłuż Szpitala)
Godz. 11.30 – rozpoczęcie protestu - PIKIETY.
Godz. 11.30 – 12.30 – PIKIETA przy ul. Jakubowskiego 2.
Godz. 12.30 – wręczenie STANOWISKA pielęgniarek i położnych Dyrektorowi Szpitala Uniwersyteckiego.
Godz. 12.30 – 14.00 – spotkanie gości oraz pielęgniarek i położnych w auli wykładowej NSSU.
Źródło mat. prasowe

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl