Niedziela, 19 maja | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
24.03.2023 | Czytano: 123

Razem dla Ukrainy. Rok pomocy i wyzwania na przyszłość

Zrealizowane działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, plany dotyczące kolejnych projektów oraz koordynacja współpracy administracji rządowej i samorządowej – to tematy Konferencji Powiatu Krakowskiego „Razem dla Ukrainy. Rok pomocy i wyzwania na przyszłość”.

W konferencji, która odbyła się w Krzeszowicach, uczestniczyli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta krakowski Wojciech Pałka, konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowskyj, komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Artur Walkowiak wraz ze swoim poprzednikiem hm. Mariuszem Siudkiem oraz przedstawiciele samorządu Ukrainy.

– Małopolska była, jest i będzie z Ukrainą. Zapewniam, że żaden uchodźca z terenu objętego wojną nie zostanie w naszym województwie sam. Naszym zadaniem, zadaniem polskiego rządu jest nieść pomoc tam, gdzie jest potrzebna. Miniony rok był czasem wzmożonych działań całej administracji państwowej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zapewniliśmy nocleg, transport i wyżywienie

Od razu po wybuchu wojny na Ukrainie uruchomiliśmy przygotowane wczesniej działania. Odprawy służb odbywały się codziennie. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita całą dobę koordynował działania pomocowe. Działaliśmy szybko i sprawnie.

– Olkuski peron Linii Hutniczej Szerokotorowej w ciągu kilki dni stał się przystanią dla 11 tys. Ukraińców, a na peronie zatrzymał się najdłuższy w historii PKP pociąg składający się z 20 wagonów. W ciągu kilkudziesięciu godzin peron został zmodernizowany, a w jego pobliżu wybudowaliśmy miasteczko namiotowe, które następnie przekształciło się w profesjonalny punkt recepcyjny – przypomina wojewoda Kmita.

Na Dworcu PKP Kraków Główny utworzyliśmy punkt relokacyjno-informacyjny, zapewniliśmy transport do miejsc noclegowych dla potrzebujących i przygotowaliśmy punkt, w którym uchodźcy mogli odpocząć przed dalszą podróżą. Na podróżnych czekała ciepła zupa.

– Harcerze od początku zaangażowani byli w pomoc. Jak zawsze dowiedli, że można na nich polegać jak na Zawiszy. Dziękuję za przykład Waszej postawy. Codziennie pokazujecie znaczenie służby i braterstwa – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Współpracowaliśmy z różnymi podmiotami

Zaangażowaliśmy szereg różnych instytucji, aby pomagać uchodźcom. Nawiązaliśmy współpracę m.in. z krakowskim oddziałem banku PKO, który przekazał specjalne paczki z niespodziankami dla dzieci. Spółki Skarbu Państwa przekazały środki finansowe na zakup produktów, z których Caritas przygotowywał zupę wydawaną uchodźcom przy krakowskim dworcu.

Nawiązaliśmy współpracę również z podmiotami prywatnymi. Przykładem takich działań jest utworzenie punktu recepcyjnego Wojewody Małopolskiego w Eximius Park w podkrakowskim Zabierzowie, gdzie przyjęliśmy łącznie 112 osób, w tym 51 dzieci i wydaliśmy 150 „wyprawek” z artykułami spożywczymi i higienicznymi.

Uruchomiliśmy bazę zakwaterowania systemowego

– We współpracy z małopolskimi samorządami szybko i sprawnie utworzyliśmy bazę zakwaterowania systemowego. W szczytowym momencie liczba miejsc w tej bazie przekraczała nawet 31 tys., a miejsc zajętych przez uchodźców było prawie 24 tys. Obecnie jest to ponad 25,5 tys. miejsc, w ramach których zapewniamy schronienie dla ponad 14 tys. osób – informuje wojewoda Kmita.

Najwięcej osób w ramach tejże bazy znalazło schronienie w powiecie nowotarskim (ok. 2,2 tys.), nowosądeckim (ponad 1,9 tys.), Krakowie (ok. 1,4 tys.), co pokazuje, że ośrodki zakwaterowania zbiorowego są rozmieszczone równomiernie w województwie.

Razem jesteśmy silniejsi

Organizowaliśmy wydarzenia, które integrowały, wspierały i umacniały w jedności.

– W ramach konkursu „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!” wpłynęło do nas ok. 200 zgłoszeń. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się też charytatywny piknik pn. „Pomagamy Ukrainie ze smakiem”. Razem z Małopolanami zebraliśmy łącznie ok. 37 tys. zł. W dniu rocznicy wybuchu wojny ulicami Krakowa przeszedł marsz „Razem dla pokoju na Ukrainie”. Od początku byliśmy z Ukrainą – wylicza wojewoda Kmita.

– Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ale także przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy administracji samorządowej, harcerze i wolontariusze udowodnili, czym jest współpraca. Z całego serca dziękuję za Państwa trud. Dziękuję, że potrafimy się zjednoczyć i działać w myśl zasady: razem jesteśmy silniejsi! – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl