Środa, 22 maja | Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
21.03.2023 | Czytano: 152

Rzobudowa obwodnicy Krakowa

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na przygotowanie dokumentacji rozbudowy obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka (DK94). Inwestycja zakłada opracowanie warunków poszerzenia ok. 2,5 km odcinka drogi do trzech pasów i dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej. 
  


Wybór oferty
Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę IVIA to 3 751 500 zł. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla rozbudowy odcinka obwodnicy Krakowa, który obecnie stanowi fragment DK94 i połączenie autostrady A4 z tzw. trasą olkuską (DK94).  Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Po upływie tego terminu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będziemy mogli podpisać umowę. 
  
Trzeci pas ruchu  
Odcinek DK94, który GDDKiA chce poszerzyć o dodatkowy trzeci pas ruchu, ma ok. 2,5 km długości. Wykonawca, poza zaprojektowaniem dodatkowego pasa ruchu, będzie miał za zadanie opracowanie wariantów przebudowy tego odcinka w taki sposób, aby spełniał on parametry drogi ekspresowej. Dzięki temu w przyszłości droga stanie się fragmentem S52 - Północnej Obwodnicy Krakowa.
Rozbudowa tego odcinka jest potrzebna nie tylko ze względu na obecny już ruch. Badania prowadzone w latach 2020-2021 w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu wykazały, że tą drogą porusza się prawie 24 tys. pojazdów na dobę. Po udostępnieniu kierowcom budowanego właśnie odcinka Północnej Obwodnicy Krakowa S52, łączącego się z objętą dokumentacją trasą poprzez węzeł Modlnica, ta liczba z pewnością się zwiększy. Dzięki poszerzeniu o trzeci pas, droga będzie bezpieczniejsza i pozwoli na płynny ruch pojazdów na Północnej Obwodnicy Krakowa.  

Zakres dokumentacji
W ramach STEŚ-R wykonawca opracuje dokumentację wskazującą na możliwości techniczne przebudowy drogi krajowej do standardów drogi ekspresowej, rozbudowy o dodatkowy pas i przebudowy węzła Modlniczka. Analizie podlegać będą też szacowane koszty takiej inwestycji. Przygotowując dokumentację, wykonawca będzie również oceniał oddziaływanie nowej drogi na środowisko.   
Wykonawca będzie mieć na przygotowanie dokumentacji 36 miesięcy od podpisania umowy. 
Źródło GDDKiA;

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl