Piątek, 14 czerwca | Imieniny: Elizy, Bazylego, Waleriana
13.03.2023 | Czytano: 141

Sześć firm zainteresowanych zrobieniem dokumentacji nowej Chyżnianki

Sześć podmiotów złożyło oferty w przetargu na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla nowego przebiegu DK7 z Rabki do Chyżnego. Planowany odcinek będzie dwujezdniową trasą o długości ok. 35 km. 


Otwarcie ofert 
Zainteresowani projektowaniem nowej drogi na Słowację to: 
- IVIA - 55 903 500 zł;
 konsorcjum Mosty Gdańsk (lider), Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin, GEOCORE (partnerzy) - 72 560 529 zł;
- Mosty Katowice - 87 925 935 zł;
- Multiconsult Polska - 54 666 120 zł;
- TRANSPROJEKT GDAŃSKI - 54 091 446,10 zł;
- Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA - 73 440 840 zł.
Na sfinansowanie zamówienia GDDKiA zaplanowała 52 185 825 zł.

Nowa droga przez Orawę  
STEŚ-R to kolejny etap prac przygotowawczych do budowy nowej DK7 od węzła Zabornia do granicy państwa w Chyżnem. W ramach przygotowanego już Studium korytarzowego opracowano dziewięć korytarzy przebiegu nowej drogi. Szczegółowe informacje na temat tego Studium dostępne są na stronie http://dk7rabkachyzne.pl/.  

Do dalszych prac zostały rekomendowane cztery korytarze - I, IIA, VIA i ostatni, zawierający elementy wszystkich rozpatrywanych w ramach Studium korytarzowego, łącznie z możliwym nowym przebiegiem. Przyszły wykonawca dokumentacji STEŚ-R będzie szczegółowo analizował te korytarze, a także sprawdzał możliwość zmiany propozycji IIA i poprowadzenia drogi po zachodniej stronie Chyżnego.  

STEŚ-R uszczegółowi zaproponowane wcześniej korytarze nowej drogi do kilku konkretnych wariantów przebiegu. Finałem tych prac będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu, który stanie się podstawą do przygotowania projektu budowlanego. Wykonawca STEŚ-R będzie miał 45 miesięcy od podpisania umowy na realizację prac.  

Część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T  
DK7 to obecnie najpopularniejsza trasa na Słowację. Przejście graniczne w Chyżnem jest najbardziej obciążone ruchem spośród wszystkich przejść na polsko-słowackiej granicy. Badanie pomiaru ruchu przeprowadzone w 2021 roku wykazało, że na niektórych odcinkach DK7 między Rabką a Chyżnem każdej doby porusza się ponad 11 tys. pojazdów, w tym ponad 2,1 tys. ciężarówek. Na odcinku za Jabłonką, prowadzącym do granicy państwa, jest to prawie 4,5 tys. pojazdów, w tym ponad 1,6 tys. ciężarówek.   

Przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi on ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej nowa dwujezdniowa trasa połączy się z drogą R3. 

DK7 na odcinku Rabka - Chyżne jest przygotowywana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. 

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl