Sobota, 20 lipca | Imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza
14.02.2023 | Czytano: 125

Pomagać najbardziej potrzebującym. Konkurs Wojewody Małopolskiego na zadania z zakresu polityki społecznej

Śniadanie wielkanocne dla osób, które nie mają go zapewnionego; pomoc doraźna, w tym paczki żywnościowe; zagwarantowanie schronienia lub okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące. To przykładowe projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę pierwszego w tym roku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Pomagać najbardziej potrzebującym. Konkurs Wojewody Małopolskiego na zadania z zakresu polityki społecznej
– W myśl słów Jana Pawła II: „Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje” – chcemy nieść pomoc ubogim i potrzebującym, w tym bezdomnym, niepełnosprawnym lub starszym. Ubiegłoroczne konkursy, które ogłosiłem, zaowocowały blisko 80 projektami, wśród których były m.in. te związane z organizacją śniadania wielkanocnego i wigilii dla ubogich czy przekazywaniem paczek dla kombatantów. Święta to czas szczególny. Dlatego też dajemy możliwość m.in. organizacjom pozarządowym otrzymania dofinansowania na tak ważne w tym czasie działania – działania, których założeniem jest wsparcie dla najbardziej potrzebujących – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Na wykonanie zadania konkursowego w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023 roku wojewoda małopolski Łukasz Kmita przeznacza środki finansowe w wysokości 350 000 zł. Termin złożenia ofert w konkursie upływa 1 marca 2023 roku.

O dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

W 2022 roku na realizację programów pomocy społecznej dla Małopolan, w tym na zorganizowanie śniadania wielkanocnego lub wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych i pomoc najbardziej potrzebującym, wojewoda małopolski Łukasz Kmita przeznaczył 888,5 tys. zł. Kwota ta trafiła do 48 organizacji na realizację 78 projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej dostępne są w ogłoszeniu o konkursie.
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl