Czwartek, 20 czerwca | Imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny
29.01.2023 | Czytano: 168

Bezpieczny autokar – ferie 2023

Ferie w Małopolsce czas zacząć! Okres zimowego wypoczynku kończą zaś uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Ten weekend to zatem czas wielu wyjazdów i powrotów.

Bezpieczny autokar – ferie 2023
O bezpieczeństwo podróżnych dbają małopolskie służby. Dla Inspekcji Transportu Drogowego już kilka tygodni temu rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Bezpieczny autokar – ferie 2023”, polegająca na wzmożonych kontrolach autobusów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

O jej przebiegu w Małopolsce opowiedzieli na briefingu prasowym: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Łukasz Smółka oraz małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk. Briefing odbył się na stacji paliw w Głogoczowie, gdzie Mobilna Jednostka Diagnostyczna WITD prowadziła dziś kontrole.

Kontrole są po to, aby było bezpieczniej
- Dla Inspekcji Transportu Drogowego i Policji ferie to czas wzmożonych kontroli na drogach. Ale kontrole są właśnie po to, aby było bezpieczniej. I po to jest akcja „Bezpieczny autokar”.
Służby są postawione w stan gotowości. Kontrole będą prowadzone nie tylko w specjalnie wyznaczonych punktach kontrolnych, ale także w miejscach odjazdu autokarów oraz na głównych szlakach komunikacyjnych i w pobliżu popularnych miejsc zimowego wypoczynku. Pamiętajmy, że na bezpieczeństwo pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego znaczący wpływ ma stan techniczny pojazdów, w tym choćby sprawność układu hamulcowego czy oświetlenie. Ale weryfikowane są także takie kwestie jak trzeźwość czy czas pracy kierowców. Nieodmiennie apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Życzę wszystkim uczniom z Małopolski udanego wypoczynku, a rodziców zapewniam, że małopolskie służby czuwają i będą reagować na wszelkie niepokojące ich sygnały – przekazuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Aby zagwarantować bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas zimowych ferii w Małopolsce, zarząd województwa aktywnie współpracuje ze wszystkimi służbami. Bardzo się cieszę z działań podejmowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego i Policję. Nie wystarczą bowiem inwestycje drogowe, konieczne są również sprawne pojazdy. Wysyłając w podróż to, co dla nas najcenniejsze, czyli dzieci, musimy przecież zadbać o ich bezpieczeństwo - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Pod lupą Inspekcji Transportu Drogowego
- Małopolska Inspekcja Transportu Drogowego posiada 35 pojazdów kontrolnych wraz z pojazdami nieoznakowanymi i Mobilną Jednostką Diagnostyczną oraz 2 motocyklami. Podczas kontroli drogowej inspektorzy wykorzystują m.in.: przenośne wagi do pomiaru masy pojazdu i nacisku osi pojazdu, dymomierze do pomiaru zadymienia spalin, anteny DSRC do zdalnego wczytywania danych z pojazdów będących w ruchu, urządzenia do wykrywania fałszywych dokumentów, zestawy diagnostyczne do weryfikacji wszelkiego typu manipulacji w tachografach. Szczegółowy stan techniczny pojazdu z wykorzystaniem Mobilnej Jednostki Diagnostycznej. Dokonywana jest również analiza czasu jazdy i odpoczynku kierowcy, a także stosownej dokumentacji i uprawnień kierowcy. Przy użyciu alkomatów sprawdzamy też stan ich trzeźwości – wylicza małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk.

Także o podstawowych zasadach podróży autokarem
Spektrum działania inspektorów transportu drogowego jest bardzo szerokie. Akcja „Bezpieczny autokar” realnie wpływa na poziom świadomości kierowców i przewoźników. Zwracanie uwagi na stan techniczny pojazdów jest niezwykle istotne. Ale pamiętajmy też o podstawowych zasadach podróży autokarem.

- Jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, to zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą mieć je zapięte. Autokar, którym podróżują dzieci i młodzież w wieku do lat 18, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu tablicami barwy żółtej z czarnym symbolem dzieci. Przejścia w autokarze muszą być wolne. Korzystanie z nich nie może być utrudnione, np. poprzez pozostawione bagaże. Pasażerowie powinni przestrzegać podstawowych zasad podczas jazdy. Niebezpieczne jest np. chodzenie po autokarze w trakcie jazdy, opieranie się o drzwi, głośne zachowanie, które może dekoncentrować kierowcę – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wyniki kontroli WITD
W ubiegłym roku w terminie od 16 stycznia do 31 sierpnia przez Małopolską Inspekcję Transportu Drogowego skontrolowane zostały 224 pojazdy, w tym 218 przewoźników krajowych.

W 9 przypadkach konieczne było niedopuszczenie pojazdu do dalszej jazdy, co było spowodowane wykonywaniem przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego, ujawnionymi nieprawidłowościami w stanie technicznym pojazdu czy wyciekiem płynów eksploatacyjnych.

Łącznie zatrzymanych zostało 21 dowodów rejestracyjnych. Głównymi powodami były: brak zwalniacza, nieszczelny układ pneumatyczny, wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania, uszkodzone tarcze hamulcowe czy brak koła zapasowego.

Inspektorzy nałożyli łącznie 63 mandaty karne, czego przyczyną były np. nieprawidłowości stwierdzane w wydrukach z tachografu, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, skrócenie dziennego okresu odpoczynku, uszkodzenie źródła światła cofania, ubytek powietrza z układu hamulcowego, przekroczenie dopuszczalnej prędkości czy niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa.

W ubiegłym roku w ramach akcji „Bezpieczny autokar” ITD wszczęła 26 postępowań administracyjnych. Podczas akcji nie stwierdzono, by pojazdy prowadzone były przez nietrzeźwych kierowców.

W tym roku od 13 do 26 stycznia WITD skontrolowała 36 pojazdów (w tym 35 przewoźników krajowych). Wszczęto 3 postępowania administracyjne. Nałożono 3 mandaty karne. Dotychczas nie było przypadków zatrzymania dowodów rejestracyjnych, niedopuszczenia pojazdów do dalszej jazdy. Nie stwierdzono też prowadzenia autokaru przez nietrzeźwego kierowcę.

Także kontrole Policji
Szerokie działania kontrolne podczas ferii prowadzi także małopolska Policja.
Podczas ubiegłorocznych ferii zimowych skontrolowano 218 autokarów przewożących dzieci i młodzież. Spośród nich 54 sprawdzono w wyznaczonym punkcie kontroli autokarów, czyli na prośbę rodziców, opiekunów lub organizatorów wyjazdów. Można powiedzieć, że co 4 autobus sprawdzony był przez Policję jeszcze przed wyjazdem w trasę. Podczas tych kontroli w sumie stwierdzono 6 usterek technicznych, zatrzymano 4 dowody rejestracyjne, a w 2 przypadkach zakazano dalszej jazdy. 

Komendy miejskie oraz powiatowe wyznaczyły stałe punkty kontroli autokarów przed wyjazdem, gdzie bez zbędnej zwłoki jest możliwość sprawdzenia większej liczby autobusów w jednym czasie.
Na stronie internetowej małopolskiej Policji została założona zakładka „Małopolska Policja e-usługa” (https://euslugi.malopolska.policja.gov.pl/), gdzie w katalogu KONTROLA AUTOBUSÓW internetowo można złożyć wniosek z prośbą o policyjną kontrolę autokaru przed wyjazdem.
Na głównych drogach tranzytowych (krajowych i wojewódzkich), przede wszystkim prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych, podejmowane będą działania zapewniające bezpieczeństwo, porządek i płynność w ruchu drogowym – działania te będą intensyfikowane w okresie wymiany turnusów wypoczynkowych.

„Bezpieczny autokar” to także edukacja
W ramach akcji inspektorzy prowadzą także wykłady edukacyjne pt. „Bezpiecznie nie tylko w autobusie”. Jej ideą jest zarówno przeprowadzenie kontroli autobusu bezpośrednio wpływającej na bezpieczeństwo podróżnych, jak i zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką bezpieczeństwa w ruchu pieszych i zwiększenie świadomości zagrożeń na drodze.
Akcja „Bezpiecznie nie tylko w autobusie” polega na organizacji quizów i konkursów podczas czynności inspekcyjnych autobusu, a nagrodą za poprawne odpowiedzi są gadżety związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Zgłoszenie autokaru do kontroli
Kontrole autobusów przed wyjazdem można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: autobuskontrola@krakow.witd.gov.pl wraz z podaniem danych osoby zgłaszającej, numeru telefonu kontaktowego oraz miejsca i godziny wyjazdu.

Zgłoszenie może nastąpić także telefonicznie pod numerem telefonu (12) 416 51 20 w godzinach pracy WITD, tj. w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, a od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Zgłoszenie powinno nastąpić, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. ITD przeprowadza kontrole w miejscu wyjazdu autobusu, a zatem konieczne jest zaplanowanie wcześniej zadań inspekcyjnych. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, jeżeli nie będzie możliwe dokonanie sprawdzenia pojazdu w miejscu wyjazdu, ITD prosi o podstawienie autobusu na wskazane miejsce, gdzie inspektorzy dokonają kontroli.

Wzmocnienie małopolskiej ITD
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie zakupił w ostatnim czasie trzy nowe pojazdy kontrolne.

Panele fotowoltaiczne oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy, w tym przenośne wagi automatyczne służące do pomiaru masy pojazdów, zestawy przenośnych wag, testery, czy dymomierze to tylko część wyposażenia nowoczesnych furgonów. Zastosowano w nich szereg niezwykle pomysłowych i nowatorskich rozwiązań, które w codziennej służbie ułatwią pracę inspektorów.

Główna siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego znajduje się w Krakowie. Dodatkowo WITD posiada oddziały terenowe: w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Chrzanowie, Miechowie. Do tej listy dołącza także nowy Oddział Zamiejscowy w Olkuszu.

- Lokalizacja oddziału w Olkuszu jest uzasadniona m.in. bardzo dużym natężeniem pojazdów ciężarowych oraz autobusów rejsowych przemieszczających się po drodze krajowej nr 94 łączącej województwo śląskie z województwem małopolskim. To także kwestia bardzo dużego ruchu pojazdów ciężarowych czy nienormatywnych. Rozbudowa sieci oddziałów terenowych i wzmacnianie zasobów sprzętowych pozwalają wzmocnić tak ważną służbę, jaką jest Inspekcja Transportu Drogowego. Dziękuję wszystkim inspektorom, którzy na co dzień stoją na straży przepisów ruchu drogowego oraz wezmą udział w akcji „Bezpieczny autokar – ferie 2023” – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl