Piątek, 21 czerwca | Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa
06.10.2012 | Czytano: 94

Samorządowy Kongres Oświatowy: "zmiany w systemie oświatowym to rzeczywista potrzeba chwili"

W Warszawie odbył się Samorządowy Kongres Oświaty zorganizowany przez ogólnopolskie korporacje samorządowe. Zgromadził około 1000 uczestników, którzy rozmawiali o propozycjach zmian w prawie oświatowym niezbędnych do skuteczniejszej realizacji zadań oświatowych. Powiat Nowotarski reprezentował Bogusław Waksmundzki urzędujący członek zarządu, odpowiedzialny za oświatę.

Samorządowy Kongres Oświatowy: "zmiany w systemie oświatowym to rzeczywista potrzeba chwili"
Zdaniem samorządowców z gmin wiejskich, małych i dużych miast i powiatów przygotowanie oraz wprowadzenie zmian w systemie oświatowym to rzeczywista potrzeba chwili.

W pierwszym dniu kongresu w obecności ponad siedmiuset uczestników odbyły się trzy debaty panelowe. „Wyzwanie dla rozwoju kraju – nowoczesne szkolnictwo zawodowe” to debata zorganizowana przez Związek Powiatów Polskich w ramach panelu III.

Udział w dyskusji wzięli: Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewa Konikowska-Kruk - Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN, Stanisław Szelewa - Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, Witold Polkowski – doradca Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Dariusz Kwaśniewski - członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, Janusz Moos - Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, Franciszek Potulski - były wiceminister edukacji.

Główną tezą debaty było: Szkolnictwo zawodowe musi wyposażać zarówno w kompetencje ogólne, szerokie podstawy zawodowe (ułatwiające zdobywanie zawodów pokrewnych), jak i w umiejętności kierowania własnym losem zawodowym (poszukiwanie pracy, trafna ocena własnych możliwości, nawyk kształcenia się przez całe życie).

Na samym początku debaty jej uczestnicy przyjęli założenie, iż w tej rozmowie nie chodzi o narzekanie na stan szkolnictwa zawodowego, ale bardziej o określenie jakie powinno ono być, żeby sprostać wyzwaniom przyszłości.

W wyniku debaty sformułowano najważniejsze działania, które powinny być niezwłocznie podjęte, aby szkolnictwo zawodowe było dopasowane do wymagań rynku pracy, ale jednocześnie było sposobem realizacji ambicji zawodowych młodych ludzi. Jednocześnie podkreślano konieczność kształcenia ustawicznego, bo to jest najlepszy sposób sprostania pojawiającym się wciąż nowym wyzwaniom.

Główne tezy i postulaty do spełnienia w celu modernizacji sytemu kształcenia zawodowego:
- zagwarantowanie środków na rozwój szkolnictwa zawodowego, w kolejnej perspektywie finansowana Unii Europejskiej 2014 – 2020,
- monitoring wprowadzanych reform (do 2017 roku) i na jego podstawie wdrażanie niezbędnych korekt,
- w szerszym niż dotąd wymiarze, wykorzystanie rad zatrudnienia do modernizacji lokalnych systemów kształcenia zawodowego,
- rozwiązanie problemów leżących na granicy dużych systemów społecznych (m.in. edukacja, polityka społeczna, nauka),
- pionowa i pozioma współpraca jednostek samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów szkolnictwa zawodowego,
- integracja podmiotów działających na rzecz kształcenia ustawicznego - formalnych i nieformalnych,
- wprowadzanie mechanizmów płacenia za skuteczność kształcenia zawodowego,
- wykorzystanie środków Funduszu Pracy do wsparcia systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego
- upowszechnianie modelów kształcenia modułowego oraz modelu certyfikatu produktowego,
- promowanie kształcenia zawodowego i ustawicznego (na poziomach lokalnym regionalnym lokalnym),
- konsekwentne wdrażanie doradztwa zawodowego do szkól podstawowych i gimnazjów.

Były premier Jerzy Buzek zaproszony na obrady powiedział między innymi, że oświata jest ważnym elementem wpływającym na rozwój kraju. Wskazał na to, że działania rządów muszą być w tej kwestii odpowiedzialne bo efekty decyzji są widoczne po kilku, kilkunastu latach.

- Edukacja jest najważniejszym elementem naszego wspólnego działania, gdy chodzi o przyszłość Polski - mówił.- Dzisiaj Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie jeśli chodzi o innowacyjność gospodarki, o ilość pomysłów, które z nauki, z wiedzy możemy przekształcić na konkretne rozwiązania. Także w dziedzinie zarządzania i przekształcania systemu finansowego. My nadrabiamy wiele niezwykłą siłą charakteru, potrafimy sobie radzić w sytuacjach trudnych, jesteśmy wygłodniali sukcesu, ale to nam nie wystarczy. Musimy przełamać impas. Jest to zadanie, które w gruncie rzeczy trzeba rozpocząć od szkolnictwa podstawowego i średniego.

Zdaniem gościa Kongresu, aby przełamać tę niemoc, która istnieje w polskim systemie, muszą istnieć jasno zdefiniowane standardy nauczania w szkole podstawowej i średniej. Pamiętając o tym, że standardy są niezbędne i że powinno je określić MEN, samorządy powinny oczekiwać od rządu określenia takich warunków działania szkoły średniej, aby mogło to doprowadzić do całkowitego przełamania dzisiejszego impasu polskiej oświaty i polskiej edukacji.

opr. s/
Źródło Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl