Sobota, 20 lipca | Imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza
05.12.2022 | Czytano: 203

Otwarty konkurs na zadania z zakresu pomocy społecznej

Barszcz z uszkami, karp w galarecie i wspólne dzielenie się opłatkiem przy dźwięku polskich kolęd. Wigilia Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który kojarzy nam się z ciepłem ogniska domowego i rodzinną atmosferą.

Otwarty konkurs na zadania z zakresu pomocy społecznej
Dzięki dotacjom przyznanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę 46 instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, parafii i zgromadzeń przygotuje m.in. tradycyjną wieczerzę wigilijną dla potrzebujących. Dofinansowaniem objętych zostało 48 projektów.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita w ramach II i III otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, udzielił wsparcia o łącznej wartości 488,5 tys. zł.

- „Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje”. Organizacje, którym przyznaliśmy dotacje, niosą pomoc zgodnie z tą myślą św. Jana Pawła II. Służą bliźniemu w imię chrześcijańskich wartości. Często poświęcają własny czas i środki na rzecz osób zupełnie im nieznanych. Dla nich nieznajomy – nie znaczy obojętny. To szczególny wymiar „wyobraźni miłosierdzia w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr”. Dotacje, które przyznałem w ramach drugiej i trzeciej edycji tegorocznego konkursu, mają ułatwić tym organizacjom funkcjonowanie i wesprzeć je w pełnieniu tej bezinteresownej misji. Bardzo ją doceniam i doceniam wagę wszystkich działań, które służą wsparciu ubogich i potrzebujących w okresie świątecznym. Dziękuję również za to, że wśród projektów znalazły się te skierowane do kombatantów i osób niepełnosprawnych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zadania konkursowe będą realizowane w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2022 roku.

Ogromne serce Małopolski
W ramach II otwartego konkursu w 2022 roku dofinansowaniem objętych zostało aż 31 podmiotów.

– W żadnym z czterech konkursów zrealizowanych w latach 2021-2022 skala dofinansowanych projektów nie była tak duża. Małopolska ma ogromne serce. Otrzymaliśmy różnorodne propozycje projektów, których wspólnym mianownikiem jest niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Dlatego w ramach II konkursu zdecydowałem się zwiększyć pierwotnie przewidziane. Finalnie łącznie kwota wsparcia w II konkursie wyniosła 305,5 tys. zł – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita.

Największe dofinansowanie w ramach II edycji konkursu otrzymały: Stowarzyszenie Odra-Niemiec – Oddział Małopolski (14 tys. zł) na projekt „Świąteczna paczka pamięci dla małopolskiego Kombatanta” oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej (13 tys. zł) na projekt „Pomoc żywnościowa osobom bezdomnym i ubogim w okresie niskich temperatur w 2022 roku”.

Po 12 tys. zł trafiło do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego („Dzień Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Krakowie („Albert 2022”) i Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Krakowie („Magia świąt w przytulisku”).

– Zbliża się zima. To trudny czas szczególnie dla osób dotkniętych problemem bezdomności i ubogich. To także okres wzmożonej pracy wolontariuszy. Dziękuję, że wspólnymi siłami po raz kolejny uda nam się zrealizować tak wiele wartościowych projektów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

III konkurs Wojewody Małopolskiego
Wojewoda małopolski, dostrzegając szczególnie trudną sytuację życiową osób i rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ogłosił III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

– Do trzeciej edycji tegorocznego konkursu zakwalifikowało się 17 projektów. Wsparcie finansowe wyniosło łącznie 183 tys. zł. Wspólnie zorganizujemy Święta, wspólnie damy potrzebującym nadzieję – przekazuje wojewoda Łukasz Kmita.

Najwięcej (14 tys. zł) otrzymały organizacje: Caritas Diecezji Tarnowskiej na projekt „Kompleksowe zabezpieczenie osób bezdomnych i skrajnie ubogich na terenie Schroniska dla osób bezdomnych z przygotowaniem Wigilii i paczek świątecznych” oraz Fundacja Promocji Nowej Huty na projekt „Świąteczne Warsztaty dla Seniorów – Razem bez barier”.

Systematyczne wsparcie
W 2022 roku z inicjatywy wojewody Łukasza Kmity zorganizowane zostały łącznie 3 otwarte konkursy ofert. Na realizację programów pomocy społecznej dla Małopolan, w tym zorganizowanie śniadania wielkanocnego lub wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych i pomoc najbardziej potrzebującym, z budżetu Wojewody Małopolskiego przeznaczona zostanie łącznie kwita niemal 900 tys. zł.

- Pozwoli to na zrealizowanie w tym roku aż niemal 80 projektów w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Bo właśnie Święta są czasem, pomoc staje się „świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr” – podsumowuje wojewoda Kmita.

Wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2022 w ramach:

- II otwartego konkursu zobacz,
- III otwartego konkursu: zobacz .
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl