Poniedziałek, 15 lipca | Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona
11.01.2022 | Czytano: 143

Ferie 2022. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Ferie zimowe dla uczniów z Małopolski odbędą od 17 do 30 stycznia, ale ze względu na atrakcyjność turystyczną naszego województwa dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo potrwają znacznie dłużej.

Ferie 2022. Bezpieczeństwo przede wszystkim
Małopolskie służby, inspekcje, straże zapewniają ochronę wszystkim Małopolanom oraz turystom spędzającym wypoczynek w naszym regionie. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. To od nas zależy, jak te ferie będą wyglądać. Apeluję o rozwagę i stosowanie się do przepisów – na stokach, drogach, ale też w ośrodkach wypoczynkowych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda Łukasz Kmita zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące tematu „Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – 20022”. Odbyło się ono w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. W zimowej stolicy Polski omówiono również program i zabezpieczenie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem.

– Dziękuję wszystkim służbom, które zapewniają o swojej gotowości do podejmowania koniecznych wzmożonych działań podczas ferii. Nasze przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i wypoczywającym rozpoczęły się już tygodnie temu. Nieustająco przypominamy o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni również za naszych bliskich i osób, z którymi się spotykamy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Szerokie spektrum działań Policji
Nadchodzący czas to wzmożone działania małopolskiej Policji. Najistotniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom z kraju i zza granicy oraz mieszkańcom Małopolski. Pod szczególnym nadzorem policjantów pozostawać będą uczniowie spędzający czas wolny od nauki w formie zarówno zorganizowanego wypoczynku, jak i w miejscu zamieszkania.

Jednym z priorytetowych działań małopolskich policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach naszego województwa. Dlatego też głównym zadaniem Policji ruchu drogowego będzie kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek, w szczególności przewozu zorganizowanego. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na wszelkie przekroczenia prawa polegające zwłaszcza na niedostosowaniu prędkości do panujących warunków drogowych i atmosferycznych, nieprawidłowym wyprzedzaniu na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi. Działania zapewniające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym będą nasilane w okresie wymiany turnusów wypoczynkowych. W przypadku tworzenia się korków, w celu zapewnienia płynności ruchu, policjanci podejmą ręczną regulację ruchem oraz pokierują pojazdy na drogi objazdowe.

W Małopolsce zostały już wyznaczone stałe punkty kontroli autokarów przed wyjazdem, gdzie będzie możliwość sprawdzenia większej liczby autobusów w jednym czasie. Na stronie internetowej małopolskiej Policji została założona zakładka „Małopolska Policja e-usługa”, gdzie w katalogu „kontrola autobusów” internetowo można złożyć wniosek z prośbą o policyjną kontrolę autokaru przed jego wyjazdem.

Wobec uczestników ruchu drogowego policjanci będą prowadzić działania kontrolne pod kątem sprawdzenia stanu trzeźwości kierujących, jak również stanu technicznego i wyposażenia pojazdów. Funkcjonariusze ruchu drogowego skontrolują m.in. oznakowanie i wyposażenie autobusów przewożących dzieci i młodzież na ferie zimowe, oświetlenie pojazdów czy stan ogumienia.

Funkcjonariusze zwrócą również uwagę na sposób przewożenia dzieci przez kierujących samochodami osobowymi (foteliki, urządzenia przytrzymujące dla dzieci), a także prawidłowość przewożenia sprzętu narciarskiego oraz bagaży.

Na głównych drogach tranzytowych (krajowych i wojewódzkich), przede wszystkim prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych, podejmowane będą działania zapewniające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym.

Na bieżąco realizowana będzie współpraca z organami zarządzającymi drogami w ramach utrzymania dróg w okresie zimowym.

– Małopolscy policjanci będą czuwać nad bezpiecznym dojazdem do miejsc wypoczynku, jak również nad spokojem odpoczywających w Małopolsce. Nasze działania będą koncentrować się na drogach tranzytowych prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych. Kontrolowane będą samochody osobowe, jak również autokary. Funkcjonariusze Policji będą zwracać uwagę na stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców. We współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie, PSP i stacjami Sanepidu będziemy sprawdzać również miejsca zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dla bezpieczeństwa spędzających zimowy wypoczynek w górach policjanci patrolować będą stoki narciarskie, zwracając uwagę na zbyt brawurową jazdę i nietrzeźwych narciarzy oraz sprawdzając, czy dzieci, które nie ukończyły 16 lat, jeżdżą w kaskach. Nasze działania będą koncentrować się na konsekwentnym eliminowaniu, ale też przeciwdziałaniu zagrożeniom – tak, aby ferie w Małopolsce były bezpieczne – podsumowuje zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Rafał Leśniak.

Ferie w Małopolsce to głównie wypoczynek w górach. Dlatego też małopolscy policjanci podczas tych tygodni szczególnie będą dbać o bezpieczeństwo na stokach.
W ramach akcji policyjnej „Skoki Zakopane 2022” od 14 do 16 stycznia każdego dnia ok. 200 policjantów będzie zabezpieczać teren Zakopanego oraz trasy dojazdowe do Tatr.

– Istotne jest również zapewnienie bezpieczeństwa kibicom, turystom podczas Pucharu Świata w Skokach Narciarskich co wymaga od policjantów maksymalnej mobilizacji i zaangażowania – dodaje komendant.

W ubiegłym roku, ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju, ferie zimowe odbyły się dla wszystkich województw w jednym czasie – od 4 do 17 stycznia. Małopolscy policjanci dokonywali kontroli: zamarzniętych akwenów wodnych, górek zjazdowych na osiedlach i w parkach, punktów sprzedaży alkoholu i papierosów oraz gromadzenia się nieletnich w miejscach dla nich niebezpiecznych.

Dzielnicowi oraz specjaliści ds. nieletnich skontrolowali 180 miejsc zorganizowanego wypoczynku. Dodatkowo przeprowadzili 478 spotkań profilaktycznych z dziećmi, w trakcie których omówiono zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, bezpieczeństwa w podróży, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz poruszania się po drogach i ulicach. W trakcie działań „Bezpieczne Ferie 2021” ujawniono 21 nieletnich pod wpływem alkoholu oraz 3 nieletnich pod wpływem środków odurzających.

Państwowa Straż Pożarna w gotowości
– Strażacy w Małopolsce są w pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych. Obiekty zimowego wypoczynku zostały sprawdzone przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pod kątem bezpieczeństwa pożarowego w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych. Ponadto jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualność wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. niska temperatura, intensywne opady śniegu czy też wystąpienie oblodzenia. Jesteśmy również przygotowani, aby prowadzić ewakuację podczas awaryjnego zatrzymania kolei linowych – zapewnia małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek.

– Mając na uwadze dramatyczne zdarzenie, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku w Wolbromiu, gdzie życie straciło trzech młodych mężczyzn, pod którymi załamał się lód, chciałem zaapelować, aby nie wchodzić na zamarznięte akweny, gdyż wiąże się to z ogromnym niebezpieczeństwem. Dlatego też strażacy są również w gotowości, aby pomóc w organizacji bezpiecznych ślizgawek i lodowisk właścicielom terenu (dyrektorom szkół, zarządcom terenu), którzy o to wystąpią – dodaje komendant.

Wspomniane czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży służą wydaniu opinii w sprawie spełnienia przez te obiekty wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Rokrocznie strażacy stwierdzają usterki, których usunięcie warunkuje możliwość wykorzystania obiektu jako placówki zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W takim przypadku wydawane są opinie pozytywne z uwagami. Często spotykanym uchybieniem jest przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego wymaganego przepisami o ponad 100%. W takim przypadku funkcjonariusze PSP wydają opinię pozytywną z wyłączeniem części budynku, dla której nie były zapewnione właściwe warunki ewakuacji, np. ostatniej kondygnacji.
Bardzo ważne są również właściwa eksploatacja obiektów i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w czasie trwania zimowego wypoczynku, dlatego strażacy z komend powiatowych i miejskich PSP przeprowadzają również kontrole w trakcie trwania turnusów.

W ramach sprawowania nadzoru nad właściwym przebiegiem wypoczynku strażacy sprawdzają listę obiektów zamieszczonych w elektronicznej „Bazie wypoczynku” (https://wypoczynek.men.gov.pl/) - pod kątem ich zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Zachęcają ponadto do udziału w konkursach kalendarzowych dla dzieci organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2022 rok oraz na stronie KG PSP. Szczegółowe informacje dotyczące tych konkursów zamieszczone są m.in. na stronie internetowej KG PSP https://www.gov.pl/kgpsp.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych strażacy przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych. W obszarze tym strażacy wspierają Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest on niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Strażacy przypominają, że należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej, jak również urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Państwowa Straż Pożarna przypomina również o utrzymaniu właściwego stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianie baterii).

Kontrole Inspekcji Sanitarnej
Przedstawiciele państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych województwa małopolskiego skontrolują co najmniej 15% obiektów znajdujących się w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej (w roku 2020 skontrolowano 395 turnusów z 2234 wszystkich, tj. 18%; natomiast w roku 2021 skontrolowano 51 z 131 turnusów, tj. 39%).

MEN we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku zimowego w czasie trwania epidemii COVID-19.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem wymaga od organizatora imprezy masowej „Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2022”, że zastosuje się do aktualnego na dzień imprezy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Organizator jest także zobowiązany do zapewnienia weryfikacji osób szczepionych przeciwko COVID-19, a Tatrzański Związek Narciarski do przestrzegania obowiązujących limitów osób na obiektach sportowych.

Ponadto, PPIS w Zakopanem na bieżąco przeprowadza przy współudziale funkcjonariuszy Policji wyrywkowe kontrole obiektów noclegowych oraz sklepów na terenie powiatu tatrzańskiego. Zaplanowano także pobór próbek wody do spożycia z pawilonu skoczni Wielka Krokiew oraz z pływalni internatu Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.

Nadzór Kuratora Oświaty nad organizacją wypoczynków

W czasie ferii zimowych Małopolski Kurator Oświaty nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa małopolskiego. Po przeprowadzonej kontroli zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku, a także umieszcza zgłoszenia w bazie prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pomocą systemu teleinformatycznego.

Organizator ma obowiązek zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce jego siedziby. Dotyczy to również dyrektorów szkół i placówek organizujących wypoczynek w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży. Zgłoszeniu nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę trwającego do 3 dni.

W przypadku gdy program wypoczynku obejmuje przebywanie w górach oraz korzystanie ze stoków narciarskich, organizator wypoczynku jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w ustawie z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz regulaminach parków narodowych w górach.

Zgodnie z art. 92d ust. 7 ustawy o systemie oświaty wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku. Elektroniczna baza dostępna jest na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl.

Organizacja bezpiecznego wypoczynku to priorytet, który nabiera szczególnego wymiaru w czasie trwania epidemii COVID-19.W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.

Kuratorium Oświaty do 10 stycznia 2022 r. zamieściło w bazie 486 wypoczynków organizowanych przez jednostki mające siedzibę lub adres zamieszkania na terenie województwa małopolskiego. Weźmie w nich udział łącznie 16 932 uczestników. Zamieszczone w bazie zgłoszenia wypoczynku spełniały warunki określone w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na terenie województwa małopolskiego objętym nadzorem Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie ferii zimowych do 10 stycznia 2022 r. zgłoszono 833 wypoczynki, w których będzie brało udział 32 273 uczestników.

Dla wielu rodziców okres ferii zimowych stanowi duży problem logistyczny. Większość z nich chce jak najlepiej zorganizować swoim dzieciom czas wolny od nauki. Dla dzieci, które z różnych względów nie mogą brać udziału w wyjazdowych formach wypoczynku, a także tych, które choćby część ferii zimowych muszą spędzić w miejscu zamieszkania, organizatorzy wypoczynku z Małopolski zgłosili 216 turnusów tzw. „półkolonii”. Z tej formy wypoczynku – oferującego dzieciom różnego rodzaju zajęcia sportowe i artystyczne, wyjścia na basen, do kina oraz wycieczki - skorzysta 6 045 dzieci i młodzieży szkolnej.

„Bezpieczny autokar” i nie tylko
W związku z feriami zimowymi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie realizuje ogólnopolską akcję „Bezpieczny autokar”, polegającą na prowadzeniu wzmożonych kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

W ramach tych działań inspektorzy prowadzą także wykłady edukacyjne pt. „Bezpiecznie nie tylko w autobusie”. Ideą tej akcji jest zarówno przeprowadzenie kontroli autobusu bezpośrednio wpływającej na bezpieczeństwo podróżnych, jak i zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką bezpieczeństwa w ruchu pieszych i zwiększenie świadomości zagrożeń na drodze.

Akcja „Bezpiecznie nie tylko w autobusie” polega na organizacji quizów i konkursów podczas czynności inspekcyjnych autobusu, a nagrodą za poprawne odpowiedzi są gadżety związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Natomiast w trakcie kontroli inspektorzy będą sprawdzać czas pracy i trzeźwość kierowcy, stan techniczny i wyposażenie pojazdu, liczbę pasażerów.

Działania Nadzoru Budowlanego
Organy Nadzoru Budowlanego od wielu lat prowadzą zintensyfikowane działania podczas wypoczynku letniego i zimowego. W ich ramach kontroli w zakresie bezpieczeństwa i legalności użytkowania podlegają obiekty i urządzenia budowlane służące do aktywnego wypoczynku, organizacji różnego rodzaju imprez rozrywkowych oraz w szczególności te, w których organizowany jest pobyt dzieci i młodzieży. Dodatkowo w sezonie zimowym kontrolą objęte są wyciągi narciarskie.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w ramach akcji „Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim 2022” zlecił Powiatowym Inspektorom, aby podczas prowadzonych kontroli obiektów budowlanych zwrócono szczególną uwagę na kwestię ich bezpiecznego utrzymania i użytkowania w zakresie znajdujących się w nich instalacji gazowych. Nadto – w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu - zobligowano podległe jednostki do stałej kontroli ciężaru pokrywy śnieżnej/ śnieżno-lodowej poprzez dokonywanie pomiarów posiadanymi śniegomierzami.

Przejezdność dróg
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie jest przygotowana do prowadzenia czynnej akcji zimowego utrzymania dróg od 1 października 2021 r. Do swej dyspozycji ma sprzęt wykonawców: 149 solarek opłużonych, 5 pługów wirnikowych (+2 w rezerwie), 1 UNIMOG w rezerwie, 7 równiarek, 44 jednostki do odśnieżania chodników i 37 ładowarek.

Sytuacja na drogach krajowych monitorowana jest całodobowo przez dyżurnych Punktu Informacji Drogowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie za pomocą: 150 kamer, 62 stacji meteorologicznych, systemu czasu przejazdu na odcinku Kraków – Zakopane, strony internetowej obrazującej natężenie ruchu na drogach, informacji od służb terenowych GDDKiA i innych służb współpracujących z GDDKiA. GDDKiA na bieżąco współpracuje ze Strażą Pożarną, Policją oraz WITD.

W przypadku wystąpienia utrudnień w ciągach dróg krajowych istnieje możliwość informowania o tym fakcie kierowców poprzez wyświetlenie informacji na tablicach zmiennej treści zlokalizowanych na sieci dróg.

Na odcinku od Krakowa do Zakopanego funkcjonuje tzw. system czasu przejazdu, który na bieżąco informuje podróżujących o aktualnych warunkach jazdy na tym odcinku.

Bieżące informacje o przejezdności dróg krajowych na obszarze województwa małopolskiego można uzyskać całodobowo w Punkcie Informacji Drogowej Oddziału Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod numerami telefonów /12/412-16-44, /12/417-14-22 oraz 600-800-610 lub sprawdzić na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl

Takkże Zarząd Dróg Wojewódzkich (zajmujący się siecią 1375 km dróg wojewódzkich) zgromadził odpowiednie ilości materiałów i dysponuje stosownym sprzętem do zimowego utrzymania. Łączna ilość przygotowanego sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich wynosi: 115 sztuk (piaskarki, solanki, pługi, ładowarki, sprzęt do odśnieżania chodników), zaś łączna ilość zgromadzonych materiałów to 24,7 tys. ton (sól drogowa, materiał uszorstniający, solanka).
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl