Piątek, 14 czerwca | Imieniny: Elizy, Bazylego, Waleriana
11.07.2020 | Czytano: 141

Północna obwodnica Krakowa z pozwoleniem

Wojewoda Małopolski wydał w czwartek zezwolenie na realizację środkowego – najdłuższego – odcinka północnej obwodnicy Krakowa. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac.

- Otwieramy drzwi dla kolejnej, bardzo wyczekiwanej inwestycji. Północna obwodnica to oddech dla Krakowa. Dopięcie brakujących odcinków przejmie ruch tranzytowy i część ruchu miejskiego, usprawniając przemieszczanie się tak naprawdę w całym regionie – podkreśla wojewoda Piotr Ćwik.

Wydany „zrid” dotyczy inwestycji pod nazwą: „Budowy drogi ekspresowej S52 odcinek: węzeł „Modlnica” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (bez węzła) – od km 7+013,34 do km 14+130,11” czyli odcinka środkowego północnej obwodnicy Krakowa (POK). Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim: mieście Krakowie i powiecie krakowskim – w gminie Zielonki.

Wniosek o wydanie decyzji obejmował swoim zakresem wykonanie między innymi następujących robót:
- budowę drogi ekspresowej S52, klasy S, o długości ponad 7 km, o przekroju 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu),
- budowę węzłów drogowych „Węgrzce” (S52 i DK 7 ul. Warszawska) oraz „Batowice” (S52 i DP 2293K ul. Karola Wojtyły),
- budowę i rozbudowę dróg: DK7, dróg powiatowych, gminnych i jezdni dodatkowych,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, tunelu),
- budowę murów oporowych,
- budowę ekranów akustycznych,
- budowę zbiorników retencyjnych,
- budowę i rozbudowę sieci uzbrojenia terenu,
- rozbiórki obiektów kubaturowych, jezdni, sieci uzbrojenia terenu.

Wniosek o wydanie „zridu” dla tego odcinka POK został złożony przez inwestora 2 stycznia 2020 r.

Pozostałe odcinki POK:
- droga ekspresowa S52, odcinek I (od istniejącego węzła Modlnica do projektowanego węzła Zielonki, długości ok. 5 km – wniosek złożony 31 marca 2020 r.) – w najbliższym czasie nastąpi wszczęcie postępowania i kolejne działania zmierzające do wydania „zridu”,

- droga ekspresowa S52, odcinek III (styk z S7; długości ok. 330 m + budowa łącznicy POK z węzłem Mistrzejowice, realizowany w ramach S7 [połączenie POK o przebiegu wschód – zachód z S7 o przebiegu północ – południe]; wniosek złożony 25 marca 2020 r.) – w najbliższym czasie nastąpi wszczęcie postępowania i kolejne działania zmierzające do wydania „zridu”.

Na ostatniej prostej jest też procedura zmierzająca do wydania „zridu” dla odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do Krakowa/węzeł Igołomska, długości ponad 18 km (wniosek złożony 2 stycznia 2020 r.).

Procedura wydania „zridu” (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) jest dość złożona. Przed wszczęciem postępowania następuje ocena formalna wniosku (jego kompletności). Jeśli stwierdzimy braki, inwestor musi je uzupełnić. Dopiero wtedy można wszcząć postępowanie. Po wszczęciu prowadzona jest ocena merytoryczna projektu, z którą również może wiązać się konieczność skorygowania dokumentacji. Częścią procedury jest także ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko prowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Postępowanie zamyka wydanie przez wojewodę „zridu”.

mat. prasowe
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl