Sobota, 13 kwietnia | Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina
30.08.2019 | Czytano: 82

Wspólne działanie Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Obrony Terytorialnej

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej z Krakowa podpisała porozumienia w sprawie współdziałania ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie oraz Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu. Przed żołnierzami pełniącymi terytorialną służbę wojskową czekają nowe wyzwania szkoleniowe.

Porozumienia
Odpowiednio 22 sierpnia oraz 26 sierpnia Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) płk Krzysztof GONCERZ podpisał porozumienia 
w sprawie szczegółowych zasad współdziałania pomiędzy 11 MBOT a Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (SA PSP) w Krakowie reprezentowaną przez st. kpt. Marka CHWAŁĘ oraz pomiędzy 11 MBOT a Karpackim Oddziałem Straży Granicznej (KaOSG) w Nowym Sączu reprezentowanym przez Dowódcę płk SG Stanisława LACIUGĘ. Podpisane porozumienia otwierają nowe możliwości dla każdej ze stron i pozwalają na wdrożenie nowych rozwiązań szkoleniowo – organizacyjnych.

Obszary współpracy
Porozumienia regulują formy współdziałania i pozwalają na organizowanie wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, wymianę doświadczeń, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego i osobowego oraz udostępnianie baz szkoleniowych. Nowe możliwości szkoleniowe pomogą Brygadzie osiągnąć gotowość do realizacji zadań z obszaru reagowania kryzysowego.
- „Cieszę się, że przed Brygadą pojawiają się nowe perspektywy. 
Ma to szczególne znaczenie dla atrakcyjności szkolenia naszych żołnierzy. Teraz oprócz nowatorskich rozwiązań jak szkolenie wspinaczkowe i ratownictwo wodne zapewnimy naszym żołnierzom udział we wspólnych ćwiczeniach i działaniach 
ze Strażą Pożarną i Strażą Graniczną” – mówi Dowódca małopolskich terytorialsów 
płk GONCERZ.

Misja
Terytorialsi stanowią wsparcie dla społeczności lokalnej w obliczu zagrożeń militarnych bądź wystąpienia sytuacji kryzysowych. 11 MBOT przeznaczona jest do prowadzenia działań samodzielnie lub we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w swoim stałym rejonie odpowiedzialności - Małopolsce.
Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok Wojsk Specjalnych, Lądowych, Powietrznych i Marynarki Wojennej, stanowią uzupełnienie 
i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.
W chwili obecnej Wojska Obrony Terytorialnej liczą ponad 21 tys. żołnierzy.


mat. prasowe 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl