Sobota, 13 kwietnia | Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina
15.04.2018 | Czytano: 69

Narodowy Dzień Czytania Pisma Św.

KRAKÓW. - Sięgajmy po Pismo Święte, Słowo Boga, ale także Słowo o Bogu i o człowieku. Żyjmy tym Słowem. Przekuwajmy je na codzienność - mówił w Katedrze Wawelskiej abp Marek Jędraszewski z okazji II Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego.

W wygłoszonej homilii metropolita krakowski przypomniał, że zmartwychwstanie Chrystusa stało się dla Apostołów doświadczeniem zmysłowym - widzieli Go, dotykali, spożywał z nimi posiłek, ale nie rozumieli tego wszystkiego, potrzebowali wyjaśnienia. Pan Jezus tłumaczył im Pisma, które w Nim się spełniły. Arcybiskup podkreślił, że jakiś czas później podobnie było z Apostołami - fakt uzdrowienia chromego przez Piotra mocą Boga był doświadczalny zmysłowo dla Żydów, ale niezrozumiały i wymagał wyjaśnienia Piotra.

- Spełnia się zatem ten sam schemat, który można było odczytać, kiedy pochylaliśmy się nad opisem ukazania się Chrystusa Apostołom wieczorem w pierwszy dzień zmartwychwstania. Apostołowie czynili podobnie, wskazując na Pisma i wyjaśniając je, ponieważ byli wierni temu, co Pan Jezus powiedział im w wieczór po zmartwychwstaniu: „wy jesteście tego świadkami". Jesteście świadkami Zmartwychwstałego, którego mogliście widzieć i dotykać i z którym razem spożywaliście pokarmy. Wy macie być świadkami czegoś ważniejszego - wskazywania na to, że Chrystus zmartwychwstały jest kimś zapowiedzianym przez Mojżesza, proroków, psalmy, zapowiedzianym po to, aby pojednać ludzkość z Bogiem. Macie być tego świadkami.Metropolita cytował także słowa z ostatniej adhortacji Jana Pawła II z 2003 roku, gdzie papież stawia smutną diagnozę Europejczykom, którzy roztrwonili pozostawione im duchowe dziedzictwo, tracąc tym samym najważniejszy sens życia. Jako antidotum arcybiskup za Ojcem św. podaje lekturę Pisma Świętego.
- Znaleźć sens dla siebie poprzez powrót do Pism. Do tych, które zapowiadały działalność Pańskiego Mesjasza i do tych, które mówiły, że spełniły się prorockie zapowiedzi. Do Ewangelii. Nią żyć, nią się kierować w niej znajdować najświętsze, najpiękniejsze inspiracje do życia osobistego, społecznego, narodowego, państwowego. To jedyna droga, aby Europa, a w niej także Polska mogły odzyskać swoją tożsamość a przede wszystkim nadzieję dla siebie - mówił arcybiskup.

Na zakończenie wyraził także wielką radość i wdzięczność za to, że w obchody II Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego zaangażowali się także najważniejsi przedstawiciele życia państwowego i że właśnie z Ewangelii i społecznej nauki Kościoła czerpią oni inspiracje do kierowania naszą ojczyzną. Arcybiskup gorąco zachęcił także wszystkich zebranych do lektury Pisma Św. na co dzień, by to Słowo stało się najpiękniejszą i najważniejszą inspiracją naszego życia.
- Sięgajmy po Pismo św., Słowo Boga, ale także Słowo o Bogu i o człowieku. Żyjmy tym Słowem. Przekuwajmy je na codzienność dla naszego coraz bardziej nadzieją przenikniętego życia w wymiarze osobistym, ale także społecznym, narodowym i państwowym.Przed Mszą św., w której uczestniczył między innymi premier RP Mateusz Morawiecki, w ramach obchodów II Narodowego Czytania Pisma Świętego fragmenty Listu św. Pawła do Rzymian odczytali: wicepremier Beata Szydło, olimpijczycy Krystyna i Grzegorz Guzikowie, adwokat Karolina Koszyka oraz doktor medycyny Grzegorz Fitas.

Justyna Walicka, zdj. Joanna Adamik
Źródło Archidiecezja Krakowska

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl