Poniedziałek, 22 lipca | Imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii
06.03.2018 | Czytano: 132

Rozpoczęcie konkursu wniosków z zakresu edukacji oraz transportu multimodalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się otwarcie naborów na projekty w Programie Interreg Polska–Słowacja. W ramach konkursu można składać wnioski z zakresu edukacji oraz transportu multimodalnego.

Rozpoczęcie konkursu wniosków z zakresu edukacji oraz transportu multimodalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020
W uroczystości udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, dyrektor generalny Sekcji Programów Transgranicznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej Katerina Mihal’ová, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, konsul Republiki Słowackiej w Krakowie Adrian Kromka, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju i Inwestycji Rafał Baliński, dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Jan Buller oraz kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska – Słowacja.

– Kolejny już raz otwieramy konkurs na projekty w ramach Programu Interreg, który pozwala zacieśnić owocną współpracę na pograniczu polsko-słowackim. Dzięki Programowi mogą powstać coraz to nowe węzły łączące nasze kraje. Doświadczenie pokazuje, że wsparcie dla oddolnych inicjatyw nie tylko przynosi wymierne korzyści dla lokalnych społeczności, ale również wpływa na rozwój naszych regionów. Dziękuję wszystkim podmiotom z Małopolski, które na szeroką skalę już realizują projekty. Jednocześnie zapraszam kolejne do wzięcia udziału w ogłoszonych konkursach. Na ręce Pani Minister Mihaľovej i Pana Konsula Kromki kieruję słowa wdzięczności do naszych partnerów ze Słowacji za ich zaangażowanie i otwarcie na dalszą współpracę – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Polskie ministerstwo inwestycji i rozwoju oraz słowackie ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi ogłaszają konkurs na wnioski o dofinansowanie polsko-słowackich projektów współpracy transgranicznej.
Środki przeznaczone na ten cel to 15,5 mln euro (ponad 65 mln zł)
- 9,3 mln euro (39,5 mln zł) na projekty rozwoju edukacji
- 6,2 mln euro (26,3 mln zł) na projekty rozwoju transportu multimodalnego.

O środki mogą starać się m.in.: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje systemu oświaty, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non-profit, kościoły i związki wyznaniowe.

Wniosek o dofinansowanie należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.eplsk.eu. w dwóch wersjach językowych: polskiej i słowackiej.

Projekty składane w ramach programu muszą być realizowane wspólnie przez partnerów z Polski i Słowacji. Nadsyłane projekty powinny być gotowe do realizacji oraz przynosić korzyści po obu stronach polsko – słowackiej granicy. Z zakresu edukacji możliwe jest również tworzenie koncepcji projektów trójstronnych z udziałem partnerów z Polski, Słowacji i Czech. Wnioski będzie można składać do 30 kwietnia 2018 roku.

Minimalny poziom dofinansowania projektów wynosi 200 tys. euro. Górna granica nie może przekroczyć 1 mln euro w przypadku projektów edukacyjnych oraz 3 mln euro w przypadku projektów z transportu multimodalnego.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków unijnych: 85% kosztów projektu.

Szczegółowe informacje na temat konkursów i programu są dostępne na stronie www.plsk.eu

opr.s/
Źródło MUW

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl