Poniedziałek, 22 lipca | Imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii
02.03.2018 | Czytano: 149

Dofinansowanie ważnych inwestycji i raport z działalności służb

Informacje o dofinansowaniu dużych inwestycji prowadzonych przez Powiat i szczegółowe sprawozdania z działalności służb, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie, znalazły się wśród tematów dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Dofinansowanie ważnych inwestycji i raport z działalności służb
Przed sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym starosta Marek Pławiak poinformował radnych o wysokiej ocenie projektów związanych z realizacją dużych inwestycji, prowadzonych przez Powiat. Pierwszy dotyczy zakupu sprzętu medycznego dla krynickiego szpitala. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjął 8 lutego Zarząd Województwa Małopolskiego.

- Projekt uzyskał wysoką ocenę merytoryczną, zdobywając 32 na 34 możliwe punkty - podkreślił starosta Marek Pławiak. - W efekcie otrzymał maksymalne dofinansowanie w wysokości blisko 5,8 miliona złotych. Po otrzymaniu tych środków szpital zwróci krótkoterminową pożyczkę, którą zaciągnął na zakup sprzętu do oddanego niedawno nowego skrzydła.
Zarząd Województwa Małopolskiego dofinansuje też kwotą 6,2 mln zł realizację projektu pn. "Modernizacja budynku dawnego internatu ZSZ w Grybowie na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Grottgera".

- Po otrzymaniu powyższej kwoty oraz dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 1,2 miliona złotych okaże się, że na całą rozbudowę budynku LO w Grybowie z budżetu Powiatu przekazana zostanie kwota około półtora miliona złotych - dodał Marek Pławiak.

Starosta wspomniał też m.in. o podpisanej z Urzędem Marszałkowskim umowie dotyczącej likwidacji wyrobów zawierających azbest w Powiecie.

- Na realizację tego zadania otrzymaliśmy pełne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 820 tysięcy złotych - dodał starosta. - Całkowita wartość tego zadania, z naszym piętnastoprocentowym wkładem własnym, przekracza 960 tysięcy złotych. Projekt realizowany będzie przez trzy lata i pozwoli zlikwidować listę oczekujących na odbiór azbestu.

Podczas dzisiejszej sesji radni usłyszeli także o planowanych inwestycjach drogowych w Powiecie. Wysłuchali też szczegółowych sprawozdań m.in. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zapoznali się także z aktualną sytuacją krynickiego szpitala oraz Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Radni podjęli też m.in. uchwały dotyczące trybu rozliczania i udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu, przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a także uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego dla miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018-20".

Obradom przysłuchiwali się radni wojewódzcy Witold Kozłowski i Stanisław Pasoń.

szel/ zdj. Paweł Szeliga
Źródło Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl