Piątek, 14 czerwca | Imieniny: Elizy, Bazylego, Waleriana
27.11.2017 | Czytano: 94

Nagrody z okazji 10-lecia MCP

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – instytucja Województwa Małopolskiego – świętuje swoje dziesięciolecie. Przez ten czas pracownikom MCP udało się ocenić 6,5 tys. wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych, podpisać 3,2 tys. umów i przekazać wsparcie ponad 1 mld zł. Podczas gali z okazji jubileuszu tej instytucji, marszałek Jacek Krupa oraz wicemarszałek Stanisław Sorys, wręczyli nagrody w trzech kategoriach.

- Małopolskie firmy, instytucje otoczenia biznesu oraz gminy coraz odważniej sięgają po fundusze unijne. Dzięki temu wzrasta ich konkurencyjność i mogą z powodzeniem rywalizować z zagranicznymi konkurentami. Stworzono też dobre warunki dla wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia w regionie. Inwestycje, nadzorowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przyniosły znaczące efekty – w przedsiębiorstwach powstało 3,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Z pomocą MCP możemy skutecznie realizować wizję regionu przyjaznego przedsiębiorcom, wspierającego konkurencyjność i innowacyjność firm. Tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości, który mamy jako jedyne polskie województwo pokazuje, że wywiązujemy się z tego we właściwy sposób - podkreślał marszałek Jacek Krupa podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.Tytuł innowacyjnej firmy trafił do PROTECH Sp. z o.o., prężnie działającej firmy rodzinnej, która rozwija się dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków unijnych na innowacyjne rozwiązania. Firma PROTECH – zajmująca się produkcją kotłów grzewczych najwyżej generacji – prowadzi też szeroką działalność badawczą, współpracując z najlepszymi jednostkami naukowymi z Małopolski. Inwestuje też przy tym w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wyposaża swój park maszynowy w najnowocześniejsze urządzenia.

Warto podkreślić, że w ramach poprzedniej perspektywy finansowej firmie udało się zrealizować aż sześć projektów o wartości ponad 12 mln zł. Dzięki temu firma wprowadziła na rynek 11 nowych produktów i usług oraz zapewniła nowe miejsca pracy dla wielu mieszkańców Małopolski. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma z Zatora do tej pory otrzymała wsparcie na cztery projekty, w tym na rozwój badań przemysłowych i prace rozwojowe, rozwój innowacji, specjalistyczne doradztwo czy wcielenie w życie kolejnych prac badawczych.Wyróżniona firma realizuje największy projekt dofinansowany ze środków RPO na inwestycje związane z produkcją urządzeń niezbędnych do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu to 6,3 mln zł, a wartość dofinansowania to ponad 2 mln zł. Nagrodę w imieniu spółki odebrali członkowie zarządu: Jan Krupnik – założyciel firmy oraz Zbigniew Krupnik.

Za instytucję aktywnie wspierającą przedsiębiorców została uznana natomiast Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.

- Państwa fundacja od blisko 20 lat podejmuje wiele inicjatyw, które pozwalają małopolskim przedsiębiorcom rozszerzać swoją działalność. Jednym z tego przejawów jest udzielanie – także dzięki wsparciu z RPO – specjalnych pożyczek firmom z Małopolski, dzięki którym mogą one nie tylko być aktywne na nowych obszarach, ale też przyczyniać się do rozwoju gospodarczego całego regionu - mówił wicemarszałek Stanisław Sorys wręczając wyróżnienie prezesowi fundacji Maciejowi Kopytkowi. Przypomniał również, że Fundacja Rozwoju Regionu Rabka do tej pory – zarządzając największym kapitałem pożyczkowym – wsparła aż blisko siedmiuset przedsiębiorców, którym przekazała 67 mln zł.Za gminę wrażliwą społecznie zostało uznane Miasto Tarnów, które dbając o swój rozwój gospodarczy, nie zapomina też o wsparciu najbardziej potrzebujących mieszkańców. Miasto Tarnów realizuje bowiem liczne projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego, inwestując m.in. w nowoczesne kształcenie młodzieży, wspierając osoby niepełnosprawne, starsze czy potrzebujące pomocy. Do tej pory otrzymało na ten cel dofinansowanie na kwotę ponad 30 mln zł.

Samorząd Tarnowa podnosi też jakość edukacji młodych mieszkańców, organizując w szkołach – dzięki unijnemu wsparciu – atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, rozwijając kształcenie zawodowe i współpracując z wykładowcami najlepszych małopolskich uczelni. Tym samym uczniowie chętniej rozwijają swoje zdolności i zainteresowania.

Osoby potrzebujące, niepełnosprawne i starsze mogą z kolei liczyć na pomoc psychologiczną oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Podkreślmy, że miasto Tarnów to jedyna gmina w Małopolsce, która podjęła wyzwanie, aby przy wsparciu finansowanym z RPO utworzyć centrum wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych, które swoim zasięgiem obejmuje cały subregion tarnowski. Nowopowstałe, interdyscyplinarne centrum opieki świadczyć będzie kompleksową ofertę wsparcia dla 1300 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem oraz dla ponad 2500 opiekunów nieformalnych.

Nagrodę podczas uroczystej gali 10-lecia MCP odebrali prezydent Tarnowa Roman Ciepiela i zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Dorota Krakowska.

opr.s/
Źródło UMWM

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl