Poniedziałek, 15 lipca | Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona
22.06.2016 | Czytano: 98

Udany jubileusz rabczańskiego festiwalu (galeria)

Ogłoszeniem wyników i nominacji na 25. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbędzie się w Nowym Sączu w lipcu 2017 r., zakończył się w Rabce-Zdroju, trwający dwa dni, 40. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych.

Udany jubileusz rabczańskiego festiwalu (galeria)
Jubileusz w pierwszej kolejności był okazją do złożenia sobie wzajemnych podziękowań za 40-lenią współpracę. W imieniu samorządu rabczańskiego, podziękowania za serce, życzliwość, profesjonalizm, szacunek do tradycji i wzorową współpracę przy organizacji Festiwalu Karpackiego, na ręce dyrektorów Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – Antoniego Malczaka i Małgorzaty Kalarus – złożyła burmistrz Ewa Przybyło. Adresatem podziękowań została też dyrektor MOK Joanna Lelek – to dzięki jej wysiłkowi i jej najbliższych współpracowników, Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju jest jednym z najważniejszych festiwali dziecięcy w kraju prezentujących folklor najmłodszych. Za trud wkładany w jego organizację dziękowała też w liście do dyrektor Lelek, odczytanym ze sceny muszli koncertowej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka. Do życzeń i gratulacji dla Joanny Lelek przyłączył się dyrektor Malczak. - 40 lat temu, w tym miejscu, prezentowały się dzieci, które uczyły się kultury od swoich dziadków. Dzisiaj te dzieci, to pokolenia dziadków, a na scenie występuje pokolenie ich wnuków. Mamy przepiękną ciągłość pokoleniową, tradycję, która trwa przez pokolenia. To radość, z której możemy być dumni. Moim marzeniem jest by za 40 lat ktoś mógł powiedzieć, z tego miejsca, to samo co ja – mówił szef MCK „Sokół”, dziękując i gratulując Joannie Lelek jubileuszu festiwalu. Także dyrektor MOK włączyła się w podziękowania, osobiście dziękując i przekazując dyplomy dla tych wszystkich osób i instytucji, które przez wszystkie poprzednie lata włączały się w organizację imprezy, wspierały ją merytorycznie, finansowo i swoją pracą. - Dziękujemy za to – mówił.

Dobra pogoda sprawiła, że w ciągu dwóch dni występy zespołów obejrzały setki widzów, którzy z różnym natężeniem odwiedzali od popołudnia do wieczora rabczański amfiteatr.

Finał imprezy odbył się w niedzielne popołudnie. Był nim wspólny koncert jubileuszowy dziecięcych zespołów regionalnych Zemplinik ze Słowacji i Majeranki z Chabówki, ze wspólnym śpiewem, tańcem i muzyką. Festiwal zakończył zaś koncert zespołu folkowego Tryptyk, który wystąpił przy licznie wypełnionej publicznością widowni amfiteatru.

Imprezami towarzyszącymi były: kiermasz twórców ludowych i fotograficzna wystawa plenerowa „40 lat festiwalu” na zdjęciach Jana Cieplińskiego, Piotra Kuczaja i Jerzego Sierosławskiego.

Przez dwa dni na scenie Amfiteatru Miejskiego zaprezentowała się 14 zespołów z 11 regionów etnograficznych:z regionu Lachów Sądeckich -PIECUCHY z Nawojowej, z regionu Górali Żywieckich - MALI GROJCOWIANIE z Wieprza, z regionu Lachów Szczyrzyckich - MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca, z regionu Górali Spiskich - MAŁE PODHALE – grupa spiska z Jurgowa, z regionu Górali Babiogórskich - MAŁA POLANA MAKOWSKA z Makowa Podhalańskiego, ZOBIELSKO GROMADA Białki, z regionu Górali Podhalańskich - MALI WIYRCHOWIANIE z Bukowiny Tatrzańskiej i MAJERANKI z Chabówki, z regionu Krakowiaków Wschodnich - MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej i NIECZAJNIANIE z Nieczajnej Górnej, z regionu Pogórzan Sądeckich - MALI LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej k. Korzennej, z regionu Górali Kliszczackich - BUDZOWSKIE KLISZCZAKI z Budzowa, z regionu Górali Orawskich -ORAWSKIE DZIECI z Lipnicy Wielkiej na Orawie, a
z regionu Zaolziańskich Górali Beskidzkich - MAŁE OLDRZYCHOWICE z Oldrzychowic (Czechy).

Występy oceniała komisja składzie: Aleksandra Szurmiak–Bogucka – etnomuzykolog, Wiesława Hazuka – choreograf, Małgorzata Kiereś – etnograf i Benedykt Kafel – etnograf /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Po wnikliwej ocenie komisja wyróżniła najbardziej wartościowe elementy widowisk prezentujące tradycyjny folklor. Zespoły wymieniane są w kolejności występowania:

1. MAŁA POLANA MAKOWSKA (pow. suski) z programem „Jak to się kiedyś w Makowie bawiło” za stroje dziewcząt i liczne zabawy prezentowane w kontekście folkloru dziecięcego.

2. MAŁE PODHALE – GRUPA SPISKA z Jurgowa z programem „Jak to downo smaciorz po dziedzinak chodzioł” za wierność i kultywowanie tradycji folkloru Polskiego Spisza – odmiana jurgowska – w śpiewie, stroju i tańcu.

3. ZOBIELSKO GROMADA z Białki (pow. suski) z programem „Zielone świątki” za podjęcie tematu
o dużych walorach edukacyjnych dotyczących obyczajowości Zielonych Świątek.

4. MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca (pow. limanowski) z programem „Po zwózce” za reżyserię, wykonanie zabaw dziecięcych i ich prezentację w odpowiednim stroju dla wieku dziecka.

5. MALI LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej (pow. nowosądecki) z programem „Na podwórku przed odpustem” za stworzenie klimatu folkloru dziecięcego i pokazanie jego specyfiki w zabawach, tańcu i ubiorze.

6. BUDZOWSKIE KLISZCZAKI z Budzowa (pow. suski) z programem „Na polanie” za próbę pokazania folkloru rodzimej ziemi i prezentację zabaw dziecięcych.

7. MALI WIYRCHOWIANIE Bukowiny T. (pow. tatrzański) z programem „Zabowmy siy razem” za dobry taniec chłopców oraz sprawny i ciekawy pokaz zabaw dziecięcych.

8. NIECZAJNIANIE z Nieczajnej Górnej i Dolnej (pow. dąbrowski) z programem „Ta nasza Nieczajna to daleko słynie, koronkowa robota przy każdej dziewczynie” za podjęcie tematu związanego z folklorem dziecięcym i tanecznym Krakowiaków Wschodnich.

9. MALI GROJCOWIANIE z Wieprza (pow. żywiecki) z programem „Jak dzieci z odpustu wracały” za estetykę stroju oraz technikę tańców Górali Żywieckich.

10. ORAWSKIE DZIECI Lipnicy Wielkiej na Orawie (pow. nowotarski) z programem „Po kościele” za ukazanie atmosfery folkloru tanecznego Orawy w kontekście tradycji religijnej.

11. MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej (pow. brzeski) z programem „Dziyrganie Marysi” za dobór i pokaz zgodnych z tradycją tańców regionu.

12. MAŁE OLDRZYCHOWICE z Oldrzychowic (Czechy) z programem „Powrót Hanki” za wierne i pełne uroku kontynuowanie tradycji folklorystycznych Śląska Cieszyńskiego w muzyce, śpiewie, tańcu i stroju.

13. PIECUCHY z Nawojowej (pow. nowosądecki) z programem „Po robocie” za właściwy klimat i sposób prezentacji tańców Lachów Sądeckich.

14. MAJERANKI z Chabówki (pow. nowotarski) z programem „O dziewczynce, która przyjechała do uzdrowiska Rabka-Zdrój” za obrazek żywego folkloru dziecięcego pokazanego w pieśni, tańcu, śpiewie i muzyce.

Na 25. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbędzie się w Nowym Sączu w lipcu 2017r. Komisja Artystyczna rekomenduje następujące zespoły z prezentowanymi na rabczańskiej scenie programami:

1. MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca – z programem „Po zwózce”

2. MALI WIYRCHOWIANIE z Bukowiny Tatrzańskiej – z programem „Zabowmy siy razem”

3. ORAWSKIE DZIECI Lipnicy Wielkiej na Orawie (pow. nowotarski) z programem „Po kościele”

4. MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej – z programem „Dziyrganie Marysi”

5. MAŁE OLDRZYCHOWICE z Oldrzychowic (Czechy) z programem „Powrót Hanki”

6. PIECUCHY z Nawojowej (pow. nowosądecki) z programem „Po robocie”

Komisja Artystyczna po obejrzeniu programów 14 dziecięcych zespołów folklorystycznych stwierdziła, że zaprezentowane programy ilustrują właściwą rolę i miejsce dziecka w folklorze. Jest to bez wątpienia wynik konsultacji, rozmów, szkoleń instruktorów pracujących z dziećmi. Cieszy fakt, że w tegorocznym, jubileuszowym festiwalu widoczny jest proces zmian w stylu prezentowanych widowisk estradowych na formę dawnej obyczajowości.

oprac. r/ zdjęcia Piotr Kuczaj

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl