Piątek, 14 czerwca | Imieniny: Elizy, Bazylego, Waleriana
25.08.2011 | Czytano: 80

Komitet Monitorujący w Rabce-Zdroju

W Rabce-Zdroju obradował Komitet Monitorujący przy Marszałku Województwa Małopolskiego. Instytucja ta na co dzień zajmuje się oceną projektów ubiegających się o wsparcie unijne.

W uzdrowisku gościli między innymi Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Włodarze województwa mieli okazję na własne oczy zobaczyć liczne inwestycje realizowane i zrealizowane w Rabce-Zdroju z udziałem środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 tj. „Budowa tężni i pijalni wód oraz Rewitalizacja Parku Zdrojowego”. Omówione zostały również inne projekty współfinansowane przez Unię Europejską, zrealizowane lub będące w trakcie realizacji na terenie gminy i realizowane przez rabczański samorząd, takie jak „Budowa chodnika we wsi Ponice”, „Budowa chodnika we wsi Rdzawka”, „Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Rabce-Zdroju” czy „Modernizacja Amfiteatru”.

Wspomniano też o projektach wspieranych środkami unijnymi., które realizują lub realizowały inne podmioty, czyli „Budowa Kliniki Mukowiscydozy”(Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy Rabka-Zdrój), „Budowa Sali gimnastycznej przy LO w Rabce-Zdroju” (Starostwo Powiatowe w Nowym Targu) czy „Fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców” (Fundacja Rozwoju Regionu Rabka). Ponadto tematami posiedzenia Komitetu Monitorującego, który obradował w obiekcie „Rabczański-Zdrój Medical Spa” należącym do Uzdrowiska Rabka S.A., były: Prezentacja bieżącego stanu realizacji MRPO, prezentacja badania „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach 1 osi priorytetowej Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy w ramach MRPO” oraz prezentacja uchwały w sprawie propozycji zmian Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Fot. Piotr Kuczaj

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl