Sobota, 13 kwietnia | Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina
17.03.2015 | Czytano: 67

Razem dla Małopolski - o współpracy samorządowców i parlamentarzystów

Małopolscy samorządowcy i parlamentarzyści spotkali się w Krakowie, aby omówić najważniejsze dla województwa sprawy. Samorządowcy przedstawili realizowane i planowane w Małopolsce projekty w ramach m.in. ochrony zdrowia, infrastruktury transportowej czy rynku pracy i prosili o wsparcie tych inicjatyw w Warszawie.

Współpraca władz krajowych, regionalnych i lokalnych to podstawa rozwoju regionu. Małopolscy samorządowcy i parlamentarzyści spotkali się dziś w Krakowie, aby omówić najważniejsze dla województwa sprawy. Samorządowcy przedstawili realizowane i planowane w Małopolsce projekty w ramach m.in. ochrony zdrowia, infrastruktury transportowej czy rynku pracy i prosili o wsparcie tych inicjatyw w Warszawie.


W spotkaniu wzięli udział Wojciech Kozak, Stanisław Sorys, Jacek Krupa i Leszek Zegzda z Zarządu Województwa, wojewoda Jerzy Miller oraz parlamentarzyści pochodzący z Małopolski m.in. Elżbieta Achinger, Andrzej Gut-Mostowy, Stanisław Hodorowicz, Józef Lassota, Jagna Marczułajtis-Walczak, Jarosław Gowin i Łukasz Gibała.

– W ostatnim czasie szczególnie ważne dla naszego regionu były kwestie związane z ochroną środowiska i służbą zdrowia – przypomniał wicemarszałek Wojciech Kozak. Jak zaznaczył wicemarszałek władze regionu liczą na pomoc parlamentarzystów z rozwiązaniu takich problemów jak wdrażanie pakietu onkologicznego, finansowanie badań dla kierowców oraz dostosowanie pomieszczeń i urządzeń, jakimi dysponują małopolskie podmioty lecznicze do wymogów Ministra Zdrowia. – Liczymy również na wsparcie naszych uwag do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustawa zawiera poważną lukę, gdyż definicja paliw stałych nie obejmuje węgla brunatnego, biomasy i mieszanek, w których udział węgla kamiennego wynosi poniżej 90%. Taka sytuacja jest niebezpieczna ze względu na ochronę powietrza – mówił Wojciech Kozak.

Natomiast wicemarszałek Stanisław Sorys przekonywał parlamentarzystów do zmian legislacyjnych w ramach Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak zauważył wicemarszałek realizowany obecnie w Małopolsce innowacyjny projekt „Express do zatrudnienia” może być wzorem wykorzystywanym w perspektywie całego kraju. Wypracowany w naszym województwie model aktywizacji osób bezrobotnych zakłada wykorzystanie wiedzy i doświadczenia podmiotów niepublicznych czyli profesjonalnych firm doradczych. Wicemarszałek przybliżył posłom także projekt współpracy Małopolski z Bawarią w ramach rozwoju obszarów wiejskich. – Wzorując się na naszych sąsiadach dostrzegamy potrzebę zmian w prowadzeniu procesu scalania gruntów. Tego typu projekty powinny być przygotowywane przez samorządy lokalne, a koordynowane przez samorząd wojewódzki – takie rozwiązanie przyniosłoby najlepsze efekty – mówił Stanisław Sorys.

Jacek Krupa – członek Zarządu Województwa – przybliżył małopolskim posłom kwestie związane z infrastrukturą komunikacyjną w regionie. – Małopolska oczekuje na projekty drogowe zapisane w Kontrakcie Terytorialnym, ale ma też duże środki finansowe na rozwój komunikacji i transportu zagwarantowane w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego – przypomniał Jacek Krupa. Członek zarządu województwa przedstawił parlamentarzystom najważniejsze projekty w tym zakresie. Zauważył również, że w tym roku Małopolska rozpocznie budowę Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych. – To wyjątkowy projekt. Jako pierwszy region w Polsce wybudujemy tak rozległą sieć ścieżek, która z pewnością stanie się dużym turystycznym atutem Małopolski.

opr.s/
Źródło UMWM

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl