Aktualności
Środa, 26 listopada 2014 21:28

Solary w Podegrodziu

Dzięki środkom europejskim, przyznanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w pięciu budynkach użyteczności publicznej gminy Podegrodzie zostaną zamontowane instalacje solarne. Stanisław Sorys, Członek ZWM, podpisał z władzami gminy umowę gwarantującą dofinansowanie.
W ramach realizowanego projektu zostaną zamontowane kolektory słoneczne, instalacja ciepłej wody użytkowej w budynkach szkół podstawowych w Brzeznej, Mokrej Wsi, Olszance oraz Urzędzie Gminy w Podegrodziu. Warto podkreślić, że podstawówki w Stadłach oraz Mokrej Wsi są już po termomodernizacji, natomiast w placówkach w Brzeznej, Olszance oraz w Urzędzie Gminy w Podegrodziu, przeprowadzony zostanie dodatkowo remont instalacji centralnego ogrzewania. Zakres robót w poszczególnych placówkach obejmie również m.in. docieplenie ścian i poddaszy, a także wymianę grzejników.

– Realizacja tego projektu nie tylko przyczyni się do obniżenia bieżących kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej, ale także ułatwi przygotowanie się do kolejnej perspektywy finansowej, w której ponad 12% środków z ogólnej alokacji musimy przeznaczyć na odnawialne źródła energii – zaznaczył członek Zarządu Stanisław Sorys.

Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 925 tys. zł, w tym wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: ok. 786 tys. zł.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, oszczędności surowca oraz termomodernizacji zapobiegającej utratom ciepła, pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie surowców energetycznych. Ponadto zmniejszą się koszty ogrzewania oraz ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w procesie dostarczania ciepła i ciepłej wody użytkowej do obiektów.

Dofinansowanie projektu „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” zostało przyznane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej UNIA JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl