Aktualności
Sobota, 11 kwietnia 2015 17:37

O projektach drogowych w regionie tarnowskim

Najważniejsze inwestycje drogowe z terenu Tarnowa i powiatu tarnowskiego były tematem spotkania zorganizowanego z inicjatywy wicemarszałka Stanisława Sorysa. Omówiono głównie projekty dotyczące budowy połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie, a także budowę obwodnicy Tuchowa.
- W 2012 roku województwo Małopolskie, Powiat Tarnowski , Miasto Tarnów oraz Gmina Wierzchosławice zawarły porozumienie w celu przygotowania dokumentacji studyjno-koncepcyjnej połączenia autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie, liderem projektu jest Powiat Tarnowski – przypomniał wicemarszałek Stanisław Sorys. Jak podkreślił – ze względu na opóźnienia – termin przygotowania dokumentacji wydłużono do 30 czerwca br.

Po konsultacjach w sprawie budowy łącznika wybrano wariant II. Koszt budowy odcinka o długości 5 km szacowany jest na 116 mln zł. Wybór tego wariantu uzasadniono koniecznością procedowania zadania jako drogi wojewódzkiej klasy G, a także uzyskaniem akceptacji społecznej projektu. Decyzja środowiskowa powinna zostać pozyskana na dwóch inwestorów: Powiat Tarnowski i Województwo Małopolskie. Do 30 września br. musza też zostać podjęte uchwały zmieniające kategorie dróg.

Jeśli chodzi natomiast o budowę obwodnicy Tuchowa szacunkową wartość inwestycji określono na 80 mln zł. Istotną kwestią jest zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie co do zasad realizacji tego projektu. Podczas spotkania uzgodniono, że inwestycja będzie realizowana dwuetapowo – najpierw projekt techniczny, następnie wykonawstwo. Ważną kwestią jest też uzyskanie społecznej akceptacji dla budowy obwodnicy.

Wicemarszałek Sorys poinformował, że w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-202, Małopolska dysponuje kwotą ponad 250 mln euro na realizację dróg wojewódzkich i obwodnic, które będą miały przygotowaną dokumentację.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl