Aktualności
Piątek, 28 listopada 2014 15:52

Do NSA trafiła skarga kasacyjna ws. uchwały "antysmogowej"

Województwo Małopolskie złożyło do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w Warszawie skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), który stwierdził nieważność uchwały „antysmogowej”. Do czasu wyroku NSA uchwała małopolskiego sejmiku pozostaje w mocy - nadal obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych w nowych budynkach, a w budynkach istniejących termin wejścia przepisów w życie to 1 września 2018 r.
- Zarząd i Sejmik Województwa Małopolskiego są zdeterminowane w kwestii ograniczenia paliw stałych – w tym wypadku węgla – w Krakowie – mówił dziś wicemarszałek Wojciech Kozak. - Sąd zarzucając nam nadużycie czy złą interpretację Konstytucji nie wziął pod uwagę tego, że tworząc prawo miejscowe dbamy o zdrowie i życie blisko miliona mieszkańców – podkreślił. Wicemarszałek dodał również, że liczy na poparcie i złożenie skargi w tej sprawie również przez stowarzyszenia i organizacje społeczne.

Prawne aspekty skargi wyjaśnił radca prawny Piotr Malaga. - Skarga kasacyjna jest oparta na kilku głównych zarzutach, przede wszystkim nieprawidłowej interpretacji art. 94 Konstytucji, który daje samorządowi terytorialnemu prawo do ustanawiania aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze jego działania – mówił. – Sejmik ograniczył stosowanie paliw tylko i wyłącznie w celu jaki ma być dzięki temu osiągnięty czyli ograniczenie miejskiej emisji. Wszystkie zabiegi legislacyjne zmierzały do tego, by cel uchwały jak najmniej obciążał obywateli województwa. – podkreślił prawnik.


Działania sejmiku i zarządu województwa w zakresie ochrony powietrza przypomniał natomiast wicedyrektor Departamentu Środowiska UMWM Tomasz Pietrusiak. - W kompetencjach samorządu terytorialnego jest przygotowanie diagnozy stanu zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce i to wydarzyło się w latach poprzedzających przyjęcie uchwały tzw. antysmogowej - mówił. Dodał, że w zeszłym roku został przyjęty Program ochrony powietrza dla województwa Małopolskiego, który na przestrzeni kolejnych 10 lat zakłada podjęcie konkretnych działań. - Muszą one zostać zrealizowane, by stan jakości powietrza w Krakowie i w Małopolsce był zgodny z dyrektywami Komisji Europejskiej – przypomniał Tomasz Pietrusiak. Jednym ze źródeł finansowania tych działań ma być m.in. nowy Regionalny Program Operacyjny.

Uchwała "antysmogowa" funkcjonuje od roku. Zakazuje stosowania paliw stałych w nowo powstających budynkach i lokalach w Krakowie. Co najważniejsze - uchwała zmobilizowała mieszkańców istniejących budynków do intensywnego korzystania z dofinansowania do likwidacji kotłów i pieców węglowych. W tym roku w Krakowie mieszkańcy złożyli wnioski na likwidację aż 4800 pieców i kotłów. W 2013 r. zlikwidowano w Krakowie ok. 1900 palenisk węglowych, a 2012 r. ok. 400.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl