Aktualności
Czwartek, 26 października 2017 18:53

Znamy już wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2017

Tegoroczni zwycięzcy to Wielka Wieś, Niepołomice i Zakopane. Rankingowi patronował portal Malopolskaonline
Celem Rankingu jest wyłonienie i promowanie małopolskich gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Organizatorzy – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd Statystyczny w Krakowie – mają nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

Ranking Gmin Małopolski realizowany jest od 2010 roku. W jego ramach ocenie poddawane są wszystkie małopolskie gminy z wyłączeniem miast na prawach powiatu (tj. Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa). W oparciu o 11 wskaźników wyłaniani są liderzy globalni oraz powiatowi. W odpowiedzi na postulaty samorządowców oraz ekspertów, w tym roku organizatorzy dokonali uzupełnienia i aktualizacji zestawu wskaźników, w oparciu o które tworzony jest Ranking.Udoskonalona lista wskaźników, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje w tej edycji:
1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2014 r.)
4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności
7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik w procentach
8. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat
9. Saldo migracji na 1000 ludności
10. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca
11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminyKryteria finansowe, obejmujące dochody własne, wydatki inwestycyjne gmin, ich zadłużenie oraz pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej analizowano na przestrzeni trzech ostatnich lat. Daje to pełniejszy obraz, korygujący jednocześnie jednoroczne wahnięcia.

Pełne wyniki Rankingu – w tym rozkład w podziale na powiaty – metodologię oraz regulamin można znaleźć na stronie stronie organizatora www.mistia.org.pl.

opr. s/

źródło: MISTIA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl