Golemo
Aktualności
Wtorek, 18 kwietnia 2017 13:24

Zmiana terminu przełożenia ruchu na A4 w Staniątkach, ze względu na złe warunki atmosferyczne

W związku z występującymi złymi warunkami atmosferycznymi oraz prognozami pogody, które przewidują jeszcze pogorszenie pogody konieczne jest przełożenie w czasie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na A4 w Staniątkach.
Podyktowane jest to troską o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu i pracownikom firmy wykonawczej oraz względami technologicznymi. Przy opadach deszczu/śniegu oraz niskich temperaturach nie ma możliwości wykonania niektórych elementów projektu czasowej organizacji ruchu, np. żółtych linii.

Zgodnie z prognozami pogody trudne warunki atmosferyczne mają utrzymywać się do jutrzejszego popołudnia. W związku z tym wprowadzanie zmian w organizacji ruchu zaplanowane jest na jutrzejsze popołudnie, jeżeli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Rozpoczyna się przebudowa kilometrowego odcinka autostrady A4 na trasie Kraków – Tarnów, w miejscu placu poboru opłat, w miejscowości Staniątki. Od 20 kwietnia 2017 r. ruch na A4 w Staniątkach, zarówno w kierunku Tarnowa jak i Krakowa odbywał się będzie dwoma pasami, jednak nie tymi co teraz tylko przez plac punktu poboru opłat. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/godz. Jezdnie A4 natomiast zostaną wyłączone z ruchu i na nich prowadzone będą prace. Taka sytuacja potrwa do 4 maja 2017 r.

Od 4 maja do 22 maja 2017 r. ruch od strony Tarnowa w kierunku Krakowa odbywał się będzie tylko jednym pasem. Ruch z Krakowa w kierunku Tarnowa dwoma pasami. W związku z tymi utrudnieniami postawione zostaną dodatkowe tablice informacyjne o możliwości objazdu drogą krajową nr 94.

Od 22 maja do 6 czerwca ruch na A4 w obydwu kierunkach odbywał się będzie dwoma pasami, ale cały czas po placu poboru opłat.

Od 7 czerwca na 5 dni na odcinku ok. 200 metrów będzie zawężona jezdnia od strony Tarnowa w kierunku Krakowa do 1 pasa ruchu. Na jezdni kierunku Kraków – Tarnów dostępne dla ruchu pozostaną dwa pasy. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na połowę czerwca 2017 r.

W trakcie przebudowy wymieniona zostanie nawierzchnia, dostosowane spadki podłużne i poprzeczne autostrady do dopuszczalnych prędkości na tego typu drogach, zlikwidowane zostanie odwodnienie. Przebudowa poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i płynność jazdy. Plan po zlikwidowanym punkt poboru opłat będzie odgrodzony i wykorzystywany do zarządzania autostradą i celów ratownictwa.

Zakres robót obejmuje:
- wykonanie robót rozbiórkowych: (frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno,
rozbiórka podbudowy z betonu, rozbiórka odwodnienia liniowego na fundamencie żelbetowym, demontaż barier betonowych, demontaż znaków drogowych),
- profilowanie i zgęszczenie podłoża,
- wykonanie warstwy z mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej,
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,
- ułożenie siatki z geosyntetyku,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie docelowego oznakowania poziomego jezdni materiałami
grubowarstwowymi,
- montaż oznakowania pionowego tymczasowego i docelowego, słupków
prowadzących,
- montaż znaków kilometrowych i hektometrowych na słupkach

opr.s/

źródło: GDDKiA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl