Aktualności
Piątek, 4 maja 2018 14:30

Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie za ofiarną służbę (zdjęcia)

Jedno Złote i sześć Srebrnych Jabłek Sądeckich wręczył starosta nowosądecki Marek Pławiak wyróżniającym się druhom z terenu miasta i gminy Muszyna. Towarzyszył mu radny powiatowy Stanisław Sułkowski.
Starosta wziął udział w uroczystych obchodach Gminnego Dnia Strażaka, który świętowano na muszyńskim rynku. Złotym Jabłkiem Sądeckim uhonorował druha Stanisława Franczaka z OSP w Złockiem. Srebrnymi wyróżnił druhów Jacka Tlałkę i Bartosza Gawęckiego (obaj z OSP w Muszynie), Krzysztofa Piotrowskiego i Andrzeja Źrołkę (obaj z OSP w Szczawniku) oraz Jerzego Janiszewskiego (OSP w Złockiem) i Stanisława Bołoza (OSP w Żegiestowie).

Specjalny Dyplom Starosty Nowosądeckiego otrzymał druh Władysław Klóska (OSP w Żegiestowie). Starosta Marek Pławiak podziękował mu w ten sposób za wieloletnią, ofiarną ochotniczą służbę i działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na Sądecczyźnie. Okolicznościowy grawerton starosta przyznał natomiast druhowi Adamowi Tlałce (OSP w Muszynie).

- To wyraz uznania za wieloletnią ofiarną i bezinteresowną służbę na rzecz mieszkańców Sądecczyzny - podkreślił starosta Marek Pławiak. - Ochotnicze Straże Pożarne są podstawą systemu bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim. Poświęcenie i pasja niesienia pomocy innym zasługuje na najwyższe laury. Tym bardziej, że druhowie ochotnicy poświęcają w ten sposób bliźnim swój czas, zdrowie i siły.

Obchody gminnego dnia strażaka były też okazją do wręczenia odznaczeń resortowych. Uhonorował nimi druhów starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu. Odznaki i wywróżenia wręczył też strażakom burmistrz Muszyny Jan Golba.

szel/ Paweł Szeliga
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl