Aktualności
Środa, 1 lipca 2015 22:43

Zjazd szkoleniowy komendantów straży miejskich

W Komendzie Straży Miejskiej w Krakowie odbył się kolejny zjazd szkoleniowy komendantów straży miejskich/gminnych województwa małopolskiego zorganizowany przez Małopolską Prefekturę Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.
Tematem szkolenia były przede wszystkim dwa bardzo istotne zagadnienia mające wpływ na dalszą poprawę jakości i skuteczności działania straży miejskich/gminnych: zmiany przepisów prawa, w tym wchodzące 1 lipca 2015 rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ministerialny propozycja standaryzacji i certyfikacji straży miejskich/gminnych. Obydwa te zagadnienia przedstawiła komendantom w swoich referatach Agata Krysiak, naczelnik Wydziału Porządku Publicznego Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W spotkaniu udział wzięła także nadkom. Kinga Leszkiewicz, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, koordynator współpracy małopolskiej Policji ze strażami miejskimi/gminnymi, która przedstawiła i omówiła wyniki działań małopolskich straży za rok 2014. Istotną kwestią omawianych spraw była integracja działań straży miejskich/gminnych i Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W ostatnim punkcie zjazdu komendanci dokonali wyboru 5-osobowego Zarządu Małopolskiej Prefektury Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP na kolejną, 4-letnią kadencję. Prefektem (prezesem) Małopolskim został wybrany Piotr Szyszka, komendant Straży Miejskiej Krynicy-Zdroju, vice prefektem Radosław Gądek, z-ca komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, sekretarzem Janusz Mitka, komendant SM Krzeszowice, skarbnikiem Krzysztof Tomasik, komendant SM Tarnów, członkiem Zarządu Adam Kaufman, komendant SM Nowy Sącz.

źródło: UM w Krynicy Zdroju

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl