Golemo
Aktualności
Środa, 15 października 2014 11:00

Zatrzymano 18 cudzoziemców

W ciągu trzech minionych dni funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców zatrzymali 10 obywateli Syrii i 8 obywateli Ukrainy.
Syryjczycy, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do pobytu w naszym kraju, zostali zatrzymani na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej i Prószkowie. Do Polski wjechali nielegalnie z Czech, a celem ich podróży miała być Europa Zachodnia. W stosunku do cudzoziemców Straż Graniczna wszczęła postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.

Natomiast ośmiu obywateli Ukrainy zatrzymano w Cieszynie, Podwarpiu, Tarnowie i Przysieczy. Siedmiu z nich wykorzystywało posiadane wizy niezgodnie z ich przeznaczeniem, a jeden przeterminował swój pobyt na terytorium państw strefy Schengen. Za naruszenie ustawy o cudzoziemcach zatrzymani Ukraińcy otrzymali decyzje administracyjne zobowiązujące ich do powrotu.

zdj. Śląsko-Małopolski OSG

źródło: Śląsko-Małopolski OSG

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl