Aktualności
Piątek, 14 kwietnia 2017 12:28

Zanieczyszczona woda w Żbikowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody z wodociągu publicznego w Żbikowicach - punkt poboru Szkoła Podstawowa w Żbikowicach. Wynik badania wody wykazał obecność bakterii grupy coli.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda ta nie może zawierać zanieczyszczeń mikrobiologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu mając na uwadze ochronę zdrowia użytkowników wody, nakazał dzisiaj unieruchomienie wodociągu publicznego w Żbikowicach na odcinku od sieci głównej do Szkoły Podstawowej w Żbikowicach oraz przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych.

olsz

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl