Golemo
Aktualności
Środa, 12 czerwca 2013 21:17

Zakopiańscy radni sprzeciwiają się sposobom dysponowania akcjami PKL, które będzie działaniem na szkodę interesów mieszkańców

ZAKOPANE. Podczas sesji Rady Miasta, radni zaprotestowali przeciwko emisji i zbyciu akcji spółki Polskie Koleje Górskie S.A., w taki sposób, aby samorządy utraciły kontrolny pakiet akcji w spółce. W podjętym dziś stanowisku stwierdzają, że spółka utworzona przez cztery samorządy, czyli Polskie Koleje Górskie może działać na szkodę mieszkańców.
Oto treść przyjętego stanowiska:

Rada Miasta nie wyraża zgody na emisje i zbycie akcji spółki Polskie Koleje Górskie S.A. (PKG S.A.) w taki sposób, aby samorządy utraciły kontrolny pakiet akcji w spółce.

Emisja i zbycie akcji powodujące utratę kontrolnego pakietu akcji PKG S.A. będzie działaniem na szkodę interesów wspólnoty mieszkańców oraz jest sprzeczne z intencjami Rady Miasta Zakopane.

Dotychczasowe działania Burmistrza i Zarządu Spółki PKG S.A., nie dają gwarancji na zachowanie kontroli samorządów nad Spółką i są sprzeczne z założeniami i celami powołania spółki PKG S.A. wyrażonymi w uchwale Rady Miasta Zakopane.

Zgodnie z intencją Rady Miasta głównym celem powoływanej spółki miało być złożenie oferty kupna 100% akcji PKL S.A., emisja obligacji zamiennych i w efekcie doprowadzenie do zmiany właściciela spółki PKL S.A. z zachowaniem pełnej kontroli właścicielskiej przez samorządy gmin Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Miasto Zakopane.

Rada Miasta zobowiązuje Burmistrza do niezwłocznego wycofania się z wszelkich przyjętych uzgodnień powodujących utratę kontroli właścicielskiej nad PKG S.A. i przedstawienia wszystkich dokumentów związanych z udziałem PKG S.A. w procesie prywatyzacji PKL S.A. oraz przedłożenia wszelkich dotychczas poniesionych kosztów przez spółkę PKG S.A.

Rada Miasta nie wyraża zgody na działania Burmistrza zmierzające do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji oraz zbycia akcji PKG S.A. bez uprzedniej zgody Rady.

Rada Miasta Zakopane zobowiązuje Burmistrza do respektowania powyższego stanowiska podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKG S.A.

Jerzy Zacharko, przewodniczący Rady Miasta Zakopane

Za przyjęciem stanowiska głosowało 10 radnych, 3 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Głosowanie było imienne.

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl