Aktualności
Wtorek, 20 marca 2018 09:39

Zakopane nadal będzie pobierać opłatę miejscową

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że opłata klimatyczna pobierana przez Zakopane od turystów jest niezgodna z prawem. Opłatę zaskarżył do sądu turysta Bogdan Achimescu i Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Chodzi o 2 złote dziennie, które turyści płacą za „szczególne korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe”.
Turysta wskazywał, że Zakopane nie spełnia norm jakości powietrza, dlatego nie powinno pobierać opłaty klimatycznej. - Istotą tego postępowania jest prawo do pobierania opłat miejscowych przez władze lokalne, a jednocześnie prawo każdego z nas do czystego powietrza. Jeżeli Zakopane chce pobierać opłaty, dla których uzasadnieniem są m.in. warunki klimatyczne, to najpierw powinno zadbać o jakość powietrza - powiedziała radca prawny Fundacji ClientEarth Agnieszka Warso-Buchanan.

- Proces trwał blisko trzy lata. Zakopane cały czas próbowało go przedłużać, szukało kruczków prawnych m.in. występując do Trybunału Konstytucyjnego, ale się nie udało. Wygraliśmy - powiedział Bogdan Achimescu, cytowany przez ClientEarth.

Odnosząc się do sprawy, burmistrz Miasta Zakopane wydał komunikat następującej treści:
"Uprzejmie informuje, że w dniu 15.03.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwały Nr XXII/250/2008 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową. Uchylenie uchwały Rady Miasta Zakopane spowodowało, że na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji terenowej obowiązuje w tym zakresie Rozporządzenie Nr 227/a Wojewody Małopolskiego z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie małopolskim miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa.

W związku z tym wyrok NSA ma znaczenie historyczne, a na terenie Gminy Miasto Zakopane nadal istnieje obowiązek uiszczania opłaty miejscowej i jej poboru przez inkasentów.

Powyższe oznacza, że uchwała nr XV/245/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej, obowiązuje w pełnym zakresie i bezpośrednio na jej podstawie miasto Zakopane nadal będzie pobierać opłatę miejscową.'

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl