Golemo
Aktualności
Poniedziałek, 18 sierpnia 2014 17:09

Zakończył się proces reprywatyzacji Uzdrowiska Szczawnica

W ubiegłym tygodniu, wraz z podpisaniem umowy nabycia mniejszościowego pakietu akcji od Skarbu Państwa przez Spółkę Thermaleo. Sp. z o.o., zakończony został proces reprywatyzacji Uzdrowiska Szczawnica.
Zawarcie umowy formalnie kończy, trwającą od 2005 r., reprywatyzację Uzdrowiska Szczawnica, a Skarb Państwa przestaje być akcjonariuszem tej spółki. Ponadto, pracownicy Uzdrowiska posiadający jego akcje mogą aktualnie nimi rozporządzać, w tym skorzystać z programu wykupu akcji pracowniczych.

Przez zawarcie umowy, Minister Skarbu Państwa uznał, że Spadkobiercy Adama Stadnickiego w pełni zrealizowali swoje zobowiązania określone w umowie reprywatyzacyjnej. Christophe Mańkowski, prezes zarządu Thermaleo Sp. z o.o. uważa, że zawarcie umowy ze Skarbem Państwa jest niezwykle istotne ponieważ "tą decyzją Skarb Państwa ponownie potwierdził ważność roszczeń przysługujących Spadkobiercom oraz pozytywnie ocenił inwestycje zrealizowane w Uzdrowisku. W przeciągu ostatnich 10 lat włożyliśmy ogromny nakład pracy i środków finansowych aby pobudzić to miejsce do życia i rozpocząć proces przywracania szczawnickiego kurortu do świetności na prawdziwie światowym poziomie.”

Reprywatyzacja Uzdrowiska Szczawnica jest bezprecedensowym sposobem zaspokojenia roszczeń spadkobierców byłych właścicieli przez Skarb Państwa. Pozwoliła też zabezpieczyć prawie 100 miejsc pracy, zapewnić rozwój Miasta i Gminy Szczawnica w wyniku 10-cio milionowych inwestycji gwarantowanych.

Dzisiaj Grupa Thermaleo i Uzdrowisko Szczawnica zatrudnia ok. 250 osób oraz zainwestowała w majątek spółek ponad 150 milionów złotych.

Skarb Państwa sprzedał 41 845 akcji w spółce Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Szczawnica S.A. z siedzibą w Szczawnica, stanowiących 3,8 % kapitału zakładowego Spółki, na rzecz Thermaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sprzedaż akcji nastąpiła w wyniku realizacji postanowień umowy z dnia 22 września 2005r., w trybie ustawy z sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

mat. prasowy, opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl