Aktualności
Czwartek, 13 listopada 2014 02:20

Zakończył się II etap rozbudowy SAG w Gorlicach

Wzmocniona infrastruktura drogowa w południowej części SAG oraz zupełnie nowy układ komunikacyjny i uzbrojenie na terenie wschodniej części SAG to efekty realizacji projektu „Budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Bieckiej w Gorlicach – etap II”. W oddaniu inwestycji do użytku uczestniczył marszałek Marek Sowa.
Kolejnym etapem rozbudowy strefy aktywności gospodarczej jest włączenie do SAG 6,85 ha wolnych terenów i stworzenie możliwości lokalizacji na nim nowych zakładów pracy, a przez to utworzenie nowych miejsc pracy. Budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na terenie strefy gospodarczej – etap II (SAG II) jest kontynuacją wykonanej, zakończonej w roku 2013 infrastruktury drogowej i komunalnej SAG I, która to obsługuje obszar 50,89 ha strefy.

– Siedem lat temu, kiedy przygotowywaliśmy program wsparcia dla stref aktywności gospodarczej przyświecały nam dwa główne cele: przygotowanie oferty regionalnej dla przedsiębiorców chcących inwestować w naszym regionie oraz zbudowanie oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw – mówił marszałek Marek Sowa. – Udało się uzbroić znaczne obszary terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą, tego rodzaju wsparcie uzyskało czterdzieści dziewięć stref aktywności gospodarczej. Dla małych terenów to często też był element uporządkowania przestrzeni publicznej – dodał gospodarz województwa.

Podobnie jak SAG I, zadanie SAG II zrealizowane zostało w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.3: Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej. Całkowita wartość projektu po przetargu to 3,6 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2,9 mln zł.

Zasadniczym elementem realizowanych prac w ramach II etapu inwestycji w Gorlickiej SAG było skomunikowanie części strefy gospodarczej (po prawej stronie ul. Bieckiej, przy rzece Ropie) z drogą krajową nr 28. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności inwestycyjnej terenu, pozwalającej na lokalizację zakładów przemysłowych, teren SAG został kompleksowo uzbrojony w wewnętrzny układ drogowy. Ta część strefy została także wyposażona we wszystkie niezbędne media. Wykonawcą zadania było konsorcjum gorlickich firm: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o. i Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o.

Obecnie po zakończeniu prowadzonych prac budowlanych w ramach I i II etapu budowy układu komunikacyjnego w Gorlickiej Strefie Aktywności Gospodarczej, cały obszar SAG o łącznej powierzchni 60,64 ha posiada pełne uzbrojenie w sieć drogową, wodno-kanalizacyjną oraz energetyczną, a także posiada przygotowane kanały teletechniczne do rozprowadzenia sieci gazowej, telefonicznej i internetowej.

Na terenie SAG swoja działalność prowadzi 29 przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 1200 osób. Wykonanie zadania SAG II stworzy możliwość lokalizacji min. 5 zakładów i stworzenie w nich ok. 350 miejsc pracy.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl