Golemo
Aktualności
Środa, 30 października 2019 16:15

XIV sesja SWM - podsumowanie

Uroczyste ślubowanie nowych radnych województwa, wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego i powołanie nowego członka zarządu – to najważniejsze punkty dzisiejszego posiedzenia SWM. Radni zdecydowali także o: udzieleniu wsparcia finansowego dla małopolskich strażaków, dofinansowaniu prac konserwatorskich i renowacyjnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a także o powierzeniu gminom Miechów, Myślenice, Wadowice i Gorlice organizacji jarmarków bożonarodzeniowych.
Przypomnijmy, że w ostatnich wyborach parlamentarnych mandaty poselskie zdobyło sześciu małopolskich radnych. Wśród nich: pięcioro reprezentowało klub Prawa i Sprawiedliwości – Rafał Bochenek, Stanisław Bukowiec, Filip Kaczyński, Anna Pieczarka i Patryk Wicher, a Urszula Nowogórska reprezentowała klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sejmik musiał wygasić mandaty tych radnych tak, aby mogli oni objąć mandaty parlamentarne. Nowo wybrani radni to: Mirosław Dróżdż, Danuta Kawa, Piotr Dziurdzia, Anna Mikosz, Witold Kozłowski i Stanisław Pasoń.

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Małopolskiego, Rafała Bochenka. W związku z objęciem przez niego funkcji posła, Sejmik wybrał nowego przewodniczącego. Został nim prof. Jan Tadeusz Duda z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

W związku z uzyskaniem mandatu poselskiego przez Annę Pieczarkę, Sejmik wybrał również nowego członka zarządu. Został nim Edward Czesak.

Podczas sesji Anna Pieczarka z rąk marszałka Witold Kozłowskiego odebrała medal przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Odznaczenie jest wyrazem podziękowania i docenienia pracy Anny Pieczarki na rzecz polskiej kultury.

Kłaj, Gdów, Krzeszowice, Słaboszów i Uście Gorlickie – to gminy, które otrzymają wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te zostały wyróżnione w konkursach na „Najlepszą Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego 2019 roku” i „Najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Województwa Małopolskiego 2019 roku”.

Do wybranych pięciu OSP trafi łącznie 50 tys. zł, z czego jednostka w Kłaju otrzyma 30 tys. zł, jednostka w Gdowie – 10 tys. zł, jednostka w Siedlcu – 5 tys. zł, jednostka w Święcicach – 2 tys. zł i jednostka w Gładyszowie – 2 tys. zł. Pomoc finansowa będzie mogła być przeznaczona na wyposażenie nagrodzonej jednostki w sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej strażaków, samochody pożarnicze lub na poprawę stanu technicznego bazy OSP.

Prawie 1,2 mln zł – to środki, które już wkrótce zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie całego województwa.

- Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym jest jednym z najważniejszych zadań samorządu województwa. Chcemy zadbać o cenne dzieła architektury murowanej i drewnianej, aby zapobiec zniszczeniu i zachować ich pierwotny charakter. Jesteśmy zobowiązani, aby troszczyć się o nasze dziedzictwo, tak by zostało zachowane dla kolejnych pokoleń - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Łącznie, 28 zabytków odzyska swój dawny blask, a wśród nich są m.in.: polichromie ścienne w klasztorze oo. Cystersów w Mogile, drewniana dzwonnica przy kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie, ambona, stalla i obraz Trójcy Świętej w kościele w Czaplach Wielkich, czy też ikonostas w cerkwi greckokatolickiej Opieki NMP w Bielance.

Miechów, Myślenice, Wadowice, Gorlice – to miejscowości, do których zawita w tym roku Małopolski Jarmark Bożonarodzeniowy. Radni zadecydowali, że na organizację tego wyjątkowego wydarzenia każda z gmin może otrzymać dofinansowanie do 50 tys. zł.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl