Aktualności
Środa, 31 sierpnia 2016 21:16

Wyłoniono wykonawcę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

W postępowaniu przetargowym na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej dziś wyłoniony został wykonawca inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. i VISTAL GDYNIA S.A., które zaoferowało za budowę obwodnicy cenę brutto blisko 80 mln zł i gwarancję jakości na 10 lat.
Inni wykonawcy biorący udział w tym postępowaniu przetargowym mają prawo odwołać się od dokonanego wyboru. Zgodnie z prawem zamówień publicznych po kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i doręczeniu do GDDKiA Oddziału w Krakowie informacji o wyniku kontroli może nastąpić podpisanie umowy z wykonawcą.

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73 zaprojektowana została jako jednojezdniowa droga dwupasmowa klasy GP o długości około 6,9 km i nośności 115 kN/oś. Wybudować trzeba również skrzyżowania z dodatkowymi pasami ruchu dla relacji skrętnych i obiekty inżynierskie (w tym: wiadukty, most, przepusty, mury oporowe).

Zakres inwestycji obejmuje także wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (w tym: kanalizację deszczową, rowy i przepusty), budowę dróg dojazdowych (obsługujących przyległe tereny) i zjazdów, budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów, wykonanie urządzeń ochrony środowiska (w tym: ekrany, urządzenia podczyszczające wodę, przejścia dla zwierząt), budowę lub przebudowę chodników, oznakowanie i organizację ruchu, z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń technicznych kolidujących z budową drogi i opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Na realizację wszystkich prac wykonawca ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl