Golemo
Aktualności
Piątek, 24 września 2021 15:10

Wybrano wykonawcę obwodnicy Chełmca

Po przeanalizowaniu 6 ofert, które wpłynęły do przetargu na budowę obwodnicy Chełmca, w ciągu drogi krajowej nr 28, komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX z Będzina. Koszt wykonania obwodnicy firma wyceniła na ponad 57 mln 530 tys. zł.
Pozostali wykonawcy, którzy brali udział w przetargu mogą się odwoływać od decyzji komisji przetargowej do 5 października 2021 r. Jeżeli nie będzie odwołań podpisana zostanie umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BANIMEX, które w ciągu 12 miesięcy ma wybudować obwodnicę. Do czasu przeznaczonego na budowę nie będzie wliczony okres zimowy, od 1 grudnia do 31 marca.

- Do wybudowania jest ok. 1,5 km drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej GP wraz z obiektami inżynierskimi (2 mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Konieczna jest też przebudowa wlotu ronda na połączeniu obwodnicy z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowską) i drogi powiatowej nr 1583K oraz ronda na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K (ul. Marcinkowicka). W ramach inwestycji zaprojektowana została także: rozbudowa dróg gminnych (ul.Batalionów Chłopskich, Leśnej i Węgrzynek), budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory) - wymienia Iwona Mikrut Z GDDKiA.


Nowa obwodnica ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, przejąć ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28, poprawić przepustowość drogi oraz uzupełnić obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane już odcinki Obwodnicy Północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza.

Obwodnica ominie centrum Chełmca i umożliwi połączenie dróg krajowych nr 28 i nr 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Przyczyni się to do poprawy istniejących warunków komunikacyjnych na terenie gminy Chełmiec oraz na dojeździe do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego czyli Nowego Sącza. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

opr.s/

źródło: GDDKiA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl