Aktualności
Piątek, 28 grudnia 2012 21:02

Wybrano reprezentantów na Forum Subregionu Podhalańskiego

NOWY TARG. Podczas spotkania burmistrzów i wójtów powiatu nowotarskiego wyłoniono czterech przedstawicieli samorządów gminnych do Forum Subregionu Podhalańskiego. Zostali nimi - burmistrz Nowego Targu, wójt gminy Nowy Targ, wójt Jabłonki oraz burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020 ma za zadanie wskazać politykę rozwoju dla każdego z pięciu obszarów województwa (Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska Zachodnia oraz subregiony: tarnowski, sądecki, podhalański) w oparciu o ich atuty. Ma także przyczynić się do większego zaangażowania i współpracy lokalnych środowisk na rzecz przygotowania wspólnych przedsięwzięć ważnych dla rozwoju danego subregionu.

Forum Subregionu Podhalańskiego będzie prezentowało zarówno politykę wspierania rozwoju poszczególnych subregionów, jak i uzgodnione w subregionach listy przedsięwzięć, które będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków nowego programu regionalnego na lata 2014 - 2020.

W skład Forum Subregionu Podhalańskiego ze strony samorządu wchodzi Marszałek Wojciech Kozak, jako przewodniczący forum, Marszałek Jacek Krupa, ekspert strategiczny prof. Tadeusz Kudłacz, radni Województwa Małopolskiego z terenu powiatu oraz starosta powiatu Krzysztof Faber.

Podczas spotkania do Forum Subregionu Podhalańskiego zostali przez samorządowców delegowani: burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz, wójt gminy Nowy Targ Jan Smardach, wójt Jabłonki Antoni Karlak oraz Grzegorz Niezgoda - burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

- Moja kandydatura wynikała z wcześniejszych uzgodnień z kolegami z sąsiednich gmin, czyli Krościenka, Ochotnicy Dolnej oraz Czorsztyna. Doszliśmy do wniosku, że turystyczny rejon pieniński musi mieć swojego przedstawiciela w Forum w ramach, którego będą rozstrzygać się ważne kwestie dla powiatu nowotarskiego. Serdecznie dziękuje Wójtom Krościenka – Stanisławowi Gawędzie, Ochotnicy – Kazimierzowi Konopce, oraz Czorsztyna – Tadeuszowi Wachowi, że wsparli moją osobę i delegowali, jako swojego również przedstawiciela - mówi burmistrz Szczawnicy.

Jak przypomina Małgorzata Cebula ze szczawnickiego UM - na wcześniejszym spotkaniu samorządowców Marszałek Województwa Marek Sowa zwrócił uwagę na potrzebę kontynuacji szczegółowych prac nad kształtem przyszłości subregionu podhalańskiego. Wiosną tego roku rozpoczęte zostały konsultacje, które pozwoliły zidentyfikować strategiczne obszary dla tego regionu. Obecnie należy się skupić się na przygotowywaniu projektów pamiętając, iż nowa perspektywa finansowana Unii Europejskiej będzie wymagała od lokalnych samorządów nastawienia się na współpracę w szerszym gronie. Głównym celem rozwoju subregionu podhalańskiego powinno być wzmacnianie tych funkcji, które wynikają z jego unikalnego w skali kraju potencjału turystycznego oraz wysokich walorów naturalnych. Dzięki zrównoważonemu rozwijaniu infrastruktury i usług czasu wolnego, Podhale powinno sukcesywnie wzmacniać swoją wysoką atrakcyjność na turystycznej mapie kraju.

opr. s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl